Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Predikoivien nominaalijäsenten lukukongruenssi > Predikatiiviadverbiaalin lukukongruenssi > § 1288 Translatiivisijaisten partisiippien kongruenssista

§ 1288 Translatiivisijaisten partisiippien kongruenssista

Translatiivisijaisten partisiippien yksikön ja monikon välillä on seuraava tendenssi: Yksikkömuotoinen partisiippi tulkitaan kiinteämmin verbiin liittyväksi (a). Hallitsevia verbejä ovat tällöin mm. antaa, ehdottaa, esittää, jättää, tuoda jne., tai kyse on verbiliitosta saada, ottaa tehtäväksi. Monikollinen muoto sen sijaan tulkitaan distributiivisesti, ja hallitsevien verbien kirjo on laajempi (b). On kuitenkin melko kiinteitä sanontoja, joissa molemmat vaihtoehdot käyvät (c).

(a)
Proteesien osat tuodaan tänne koottavaksi Saksasta ja Englannista, – –. (l) | – – hänelle ei alkuun annettu laskettavaksi uusia kohteita. (l) | Lehtorinvirasta vapautuvia rahoja on esitetty käytettäväksi uuteen – – professuuriin. (l) | Aikanaan Etsivä keskuspoliisi vei kuulusteltavaksi Hannu Salaman isoisää ja isääkin. (l) | Näin Jeesus sanoo mutta jättää samalla vastattavaksi monta uutta ja vaikeaa kysymystä. (l)
(b)
– – tänne on tullut odotettua enemmän juttuja käsiteltäviksi. (l) | Myyjä silppusi kylmäsavukaslerista ohuita viipaleita ja nosti ne maistettaviksi lihaveitsen kärjessä. (k) | Ei me lähdetä Armin kanssa ammuttaviksi järvelle! (k) | Myös eräät yhdyssanat suositetaan korvattaviksi samanmerkityksisellä yhdyssanalla, – –. (a) | Molemmat sopivat hyvin joko sellaisenaan käytettäviksi tai meikin alle. (l)
(c)
Koska madot ovat herkkua Meksikossa, ovat ne varmasti syötäviksi kelpaavia Ruotsissa – –. (l) | vrt. Tulevaisuuden ruoka-aineita esittelevä koju tarjoaa lisäksi syötäväksi kelpaavia muistivihkoja ja käyntikortteja. (l) | Venäjän 17. joulukuuta pidettäviksi suunnitellut parlamenttivaalit – –. (l) | vrt. Tammikuussa pidettäväksi suunniteltujen vaalien seurauksena voi olla – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot