Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Kolmannen persoonan lukukongruenssi > Rinnasteiset subjektit, luettelot ja kongruenssi > § 1278 Uusi ja vanha johtaja tulevat, Arin ja Teron suosio laski

§ 1278 Uusi ja vanha johtaja tulevat, Arin ja Teron suosio laski

Kun lauseen subjektina on sellaisten yhdyssanojen rinnastus, joiden yhteinen edusosa on yksiköllinen, predikaattiverbi on monikollinen korostettaessa puheena olevien ilmiöiden erillisyyttä tai eriaikaisuutta (a). Sama pätee myös rakenteisiin, joissa substantiivin adjektiivimääritteet ovat rinnasteisia (b). (Edusosan luvusta » § 13111312.)

(a)
Lento- ja rautatieliikenne eivät ole viikkokausiin toimineet normaalisti. (L) | Lisäksi teräs- ja kupariteollisuus tekivät rahaa ennustettua enemmän. (L) | 70- ja 80-luku jakoivat kansan kahtia. (L) | Sekä käräjä- että hovioikeus katsoivat venekauppojen toteuttavan törkeän petoksen tunnusmerkit. (l)
(b)
Uusi ja vanha toimitusjohtaja vaihtavat tehtäviä liukuvasti. (L) | Lämmin ja kylmä sää ovat vuorotelleet. (R) | Giscard tarttui tähän kohtaan ja totesi olevansa eri mieltä, jonka jälkeen entinen ja nykyinen presidentti kävivät aiheesta vilkkaan keskustelun. (l) | Troikkaan kuuluvat EU:n edellinen, nykyinen ja tuleva puheenjohtajamaa eli tätä nykyä Saksa, Ranska ja Espanja. (l)

Predikaattiverbin yksikkömuotoisuus korostaa puolestaan subjektissa mainittujen tarkoitteiden yhteenkuuluvuutta tai puheena olevan toiminnan yhteisyyttä (c). Kun subjektina olevan lausekkeen edussana on merkitykseltään abstrakti, predikaattiverbi on niin ikään yksiköllinen (d).

(c)
Näyttämö- ja valaistustekniikka on Ekku Peltomäen hallussa. (L) | Pääministeri Ji[t]zhak Rabinin hautajaisiin osallistui Yhdysvaltain entinen ja nykyinen johto. (l)
(d)
Koiviston, Kivistön ja Kajanojan suosio on laskenut yhden prosenttiyksikön aiemmasta radiouutisten mielipidemittauksesta. (L) | Sekä virallinen että epävirallinen kielenhuolto on avointa vallankäyttöä. (a)

Kun appositiorakenteen ensimmäisenä jäsenenä on jokin ryhmäsana, verbin numerus vaihtelee: muoto on joko appositiorakenteen jälkiosan mukaisesti monikollinen tai ryhmäsanan mukaisesti yksiköllinen (» § 1059):

(e)
Monikko: Tuusulan moottorikerhon parivaljakko Mikko Nykänen ja Samuli Aro ajoivat Hyvinkäällä järjestetyn neljän tunnin maratoncrossin selvään voittoon. (l) | Pöytä on katettu. Suurlähettiläspari Judit ja György Krausz ovat valmiit ottamaan vieraansa vastaan. (L) | Espanjan kovatasoinen kaksikko Jose Pales/Barbara Lippens eivät tunteneet armoa suomalaisia kohtaan – –. (L)
 
Yksikkö: Filippiinien entinen presidenttipari Ferdinand ja Imelda Marcos odottaa Havaijin Oahu-saarella päivää, jolloin he voisivat taas astua vallan kahvaan. (L) | – – tänä vuonna nelikko TI, MR, AM, JT suunnisti Kalvolassa Suomen mestariksi. (L) | GVLK:n kaksikko Kim Tiilikainen/Janne Ojala pisti kampoihin urheasti. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot