Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Substantiivimääritteen ja erisnimen kongruenssi > § 1309 Kongruenssi ja paikannimet: nykyisessä Kiinassa

§ 1309 Kongruenssi ja paikannimet: nykyisessä Kiinassa

Paikannimet kuten erisnimet muutenkin voivat saada, tosin rajoitetusti, määritteekseen adjektiiveja, jotka kongruoivat erisnimen kanssa sijoissa (tarkemmin » § 597) (a). Paikannimet voivat saada myös rajoittavia eli restriktiivisiä määritteitä, jotka kongruoivat erisnimen kanssa sijamuodon suhteen. Näin käyttäytyvät etenkin aikaa ilmaisevat määritteet (b).

(a)
kauniille Punkalaitumelle | pahamaineisessa Tuirassa | surullisenkuuluisalla Kytäjällä | Tulevat arkkitehdit suunnittelevat uutta Pornaista. (L) | vrt. ?kauniille Tampereelle ~ Hyvinkäälle ~ Keravalle | ?pahamaineisilla Virroilla ~ Paraisilla
(b)
entisessä Neuvostoliitossa | silloisessa Suomessa | nykyisessä Kiinassa | keväisessä Pariisissa | *silloisilla Paraisilla

Monikollisten paikannimien yhteydessä kongruoivat määritteet ovat mahdollisia, jos nimetty paikka on tarkoitteeltaankin monikollinen (c). Jos kyseessä on yksilötarkoitteinen paikka, kongruoivan määritteen käyttäminen ei tunnu aina mahdolliselta (d), vaikka tähän ei olisi mitään semanttista syytä. Tarkoitteen yksiköllisyyttä korostavan yksiköllisenkin määritteen sopivuus vaihtelee tapaus tapaukselta (e).

(c)
Odotan lomaamme paratiisimaisilla Antilleilla. | ?He muuttivat kesäksi reheviin Saarikyliin.
(d)
Hän on kotoisin *ihanista Kauniaisista | He muuttivat *palvottuihin Yhdysvaltoihin. vrt. appositiorakenne: supervaltioon Yhdysvaltoihin
(e)
luonnonihanassa Kuhmoisissa, ?suositulla Paraisilla

Kun proadverbit täällä, täältä, tänne, siellä, sieltä, sinne, tuolla, tuolta, tuonne esiintyvät paikannimen tai muun paikanilmauksen yhteydessä, adverbin ja paikan ilmauksen välillä vallitsee appositiosuhde (» § 1061). Koska kumpikin on samassa lauseasemassa, proadverbi ja paikanilmaus toimivat samansuuntaisesti: ne ovat merkitykseltään joko olosijaisia tai tulo- tai erosijaisia.

 
sinne Tampereelle | siellä Kuubassa | sieltä Munkkiniemestä | täällä Helsingissä | tuolta rannasta | tänne pääkaupunkiin | tuonne hyllylle | siellä jossakin | tuonne taakse metsämaan | sieltä lahden takaa ~ kotoa

Paikannimien yhteyteen käy vain appositiosuhteessa oleva paikan adverbi, ei kongruoiva demonstratiivipronominimäärite: *Viihdyn tässä Helsingissä, *tuossa Lahdessa, *siitä Munkkiniemestä. Kongruoiva muoto on kuitenkin mahdollinen, selvimmin ei-lokatiivisessa merkityksessä:

 
Puhutaan vielä vähän siitä Tampereesta. | Mitä vikaa sitten oikein on tuossa Lahdessa? | Luentoesimerkeissään hän pitäytyy ~ pysyttelee aina tässä Helsingissä. | ?Viihdyn tässä Helsingissä, joka ympärilläni levittäytyy.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot