Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Kolmannen persoonan lukukongruenssi > Rinnasteiset subjektit, luettelot ja kongruenssi > § 1279 Tai, jokotai, eli ja kongruenssi

§ 1279 Tai, jokotai, eli ja kongruenssi

Disjunktiivisten konjunktioiden tai ja jokotai tapauksessa sekä kongruointi että kongruoimattomuus ovat mahdollisia. Niiden välillä on nähtävissä seuraava tulkintaero: Kun konjunktio tai kannattaa listaavaa merkitystä ’nämä kaksi esimerkkeinä’, kyseessä eivät ole toisensa poissulkevat vaihtoehdot ja verbi on monikollinen (a). Kun sen sijaan verbi on yksiköllinen, tai saa eksklusiivisen ’joko – tai’ ‑tulkinnan (b).

(a)
Olympiakulta tai maailmanennätys eivät enää riitä rankan harjoittelun kimmokkeeksi. (L) | Esimerkiksi salibandy tai sulkapalloilu korvaavat juoksemisen. (l) | Eivät Mercedes tai Siemens määräile Saksan eikä Outokumpu Suomen hallitusta. (l) | Naku, nuhapumppu tai nokikaappi alkavat olla antiikkisia termejä dieselmoottorisille henkilöautoille. (l)
(b)
Riittää jos ruoka tai juoma tuntuu maukkaalta ja tuo tyytyväisen olon. (L) | Falk huusi monta kertaa, että joko hän tai Nummelin lähtee. (l) | – – mutta silti helpotti, ikään kuin tämä ajatus tai luulo tai kuvitelma olisi muuttanut maailman kokonaisemmaksi ja minän eheämmäksi, – –. (k)

Kun subjektina on rinnasteinen lauseke, jonka osia yhdistää konjunktio eli, verbi voi kongruoida kumman tahansa osan kanssa (c).

(c)
Puhekieli eli kansanmurteet eli omaa vahvaa elämäänsä omassa ympäristössään piilossa julkisuudesta. (A) | Meidän joukkue eli Tatu ja minä voitettiin tällä kertaa. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot