Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Possessiivikongruenssi > Possessiivikongruenssin ala > Possessiivikongruenssi ja possessiivisuffiksin refleksiivinen käyttö > § 1296 Minun autoni vs. minä myin autoni, luulin myyneeni

§ 1296 Minun autoni vs. minä myin autoni, luulin myyneeni

Taustoittava pykälä

Lauseen subjektina olevan pronominin sekä objektissa tai adverbiaalissa olevan possessiivisuffiksin samaviitteisyys (Minä myin autoni) ei edusta possessiivikongruenssia, vaan siinä on kyse persoona-ainesten refleksiivisestä käytöstä (» § 1448). Lauseen sisällä myös eriviitteisyys on mahdollista, esim. seuraavassa possessiivisuffiksi ei ole subjektipronominin sitoma vaan kongruoi samassa lausekkeessa olevan pronominimääritteen kanssa: Hän myi autoni ~ minun autoni. Possessiivisuffiksin pois jääminen tässä asemassa ei ole inkongruenssia vaan aiheuttaa merkityksen muuttumisen, vrt. Minä myin autoniMinä myin auton. Toiseksi refleksiivisessä tapauksessa subjektina voi olla muukin nomini kuin pronomini:

 
Kaksi maailmansotaa, sisällissota, varsinkin toinen maailmansota, heittivät sen sijaan varjonsa nykyistenkin sukupolvien ylle. (k)

Myöskään hallitsevan lauseen subjektin ja referatiivirakenteen possessiivisuffiksin samaviitteisyys ei edusta possessiivikongruenssia. Referatiivirakenne voi saada 3. persoonan possessiivisuffiksin, joka on hallitsevan rakenteen subjektin kanssa samaviitteinen, toisin kuin possessiivikongruenssia edustavassa NP-tapauksessa: Se sanoi alkavansa työt; vrt. sen kirja ~ *sen kirjansa.

Finaalinen A-infinitiivin translatiivi on vailla ilmisubjektia mutta saa pakollisen possessiivisuffiksin, joka on samaviitteinen hallitsevan rakenteen subjektin kanssa: Hän säästää rahaa ostaakseen ~ *ostaaksi asunnon; Sain asian hoitaakseni; Pelkäsin kuollakseni (» § 14521453). Lauseenmääritteinä esiintyy leksikaalistuneita infinitiivin translatiivimuotoja, joista 3. persoonaan kuuluu pakollinen pronominin genetiivi:

 
Luullakseni ~ ?Minun luullakseni tilaisuus alkaa tasan kello 18. | Uskoakseni ~ Käsittääkseni asia on hallinnassa. | Hänen tietääkseen ~ *Tietääkseen asiaa on selvitetty.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot