Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Korrelaatin lauseasema > § 1448 Ensisijainen korrelaatti subjekti tai subjektimainen jäsen

§ 1448 Ensisijainen korrelaatti subjekti tai subjektimainen jäsen

Subjekti on lauseen keskeisin nominaalinen jäsen ja siten refleksiiviaineksen ensisijainen korrelaatti. Erikoislausetyyppien teemapaikalle sijoittuvat jäsenet käyttäytyvät refleksiivisyyden suhteen samoin kuin perussubjekti:

 
Perussubjekti: mä kuunteli iham mielelläni ku se kertoili niitä juttujaa että mitä kaikkee sitä on sit ollukki et. (P) | ne kyllä eli sitte, loppuelämänsä ihan kuitenki sopusasti – –. (P)
 
Nesessiivilauseen genetiivisubjekti: Miehen pitää tehdä velvollisuutensa. | Vastoin tapojani minun on nyt pakko päivätä muistikirjani. (k)
 
Omistuslauseen habitiivinen NP: Onneksi sinun gerbiiliressukoillasi oli sentään toinen toisensa turvanaan. (l) | En usko, että Koivulla on ongelmia pienen kokonsa takia. (l) | Lapsille jäi nimikkomessuillaan lähinnä kuokkavieraan osa. (l)
 
Tuloslauseen elatiivi-NP: Hannu Salamasta tuli kuitenkin väkevän alkutuotantonsa takia tamperelais- ja erityisesti pispalaiskirjailija. (l)
 
Kokijan genetiivi-NP: Miehen kävi sääliksi vaimoaan.
 
Tunnekausatiivilauseen kokijaobjekti: Voutilaista harmittaa ja säälittää kahden entisen seuransa, Kuusysin ja KuPS:n nykyinen alennustila. (l) | Sen sijaan uskon Koivistoa jälkeenpäin harmittaneen oma jahkailunsa – –. (l)

Tunnekausatiivilause on ainoa tapaus, jossa refleksiivielementti voi olla subjektissa ja korrelaatti objektina. Myös anaforista pronominia tosin esiintyy: Kuluttajaa kiinnostaa hänen oma työtilanteensa ja oma palkkanauhansa (L). Jälkimmäisessä tapauksessa objekti toimii kuten tavallisessa transitiivilauseessa.

Eksistentiaalilauseessa on yleensä teemana elotontarkoitteinen paikanilmaus, joka ei toimi refleksiiviaineksen korrelaattina (a) (» § 1450). Korrelaattina voi sen sijaan toimia eksistentiaalisubjekti.

(a)
Pienillä pöydillä oli keskeneräisiä pelejä puisilla ja kivisillä laudoillaan. (k) | Joka aamu navetalle tulee lähiympäristön ihmisiä kannut kädessään. (l)

Refleksiiviaines voi saada tulkintansa myös ilmipanemattomasta subjektista. Tämä voi edustaa puheaktipersoonaa (b), nolla-anaforaa (c) tai nollapersoonaa (d).

(b)
Tuijotin varpaisiini. | Katso eteesi! | Älkää kiusatko itseänne ~ toisianne.
(c)
Mitä se teki? – Levitteli vain käsiään. | Hän hymyili, katsoi tien pintaa, valitsi huolellisesti paikan, johon jalkansa laski. (k)
(d)
Koskaan ei voi olla liian tarkka siitä, mitä suuhunsa pistää. (k) | Nyt on aika hemmotella itseään.

Komitatiivissa olevassa substantiivissa on pakollinen refleksiivinen possessiivisuffiksi. Kun komitatiivilauseke on korrelaatista erillään, korrelaatti on yleensä subjekti (e). Kun korrelaatti ja komitatiivi muodostavat kokonaisuuden, se ja possessiivisuffiksi ovat samassa NP:ssä (f) (» § 1264).

(e)
Pocahontas-nukke on ihana pitkine mustine hiuksineen. (l)
(f)
Se on kertomus vapaasta kanasta, [elävästä, hienosta yksilöstä omine tarpeineen]. (l) | DNA:n geeni on se kemiallinen olio, joka oman jatkuvuutensa takaamiseksi on kehittänyt [ihmisen kaikkine elimineen]. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot