Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Anaforan kieliopilliset keinot > Pronominit hän ja tämä > § 1432 Kilpailevat korrelaatit

§ 1432 Kilpailevat korrelaatit

Jos edellä on mainittu kaksi korrelaatiksi tulkittavissa olevaa substantiivilauseketta, jatkossa käytetty anaforinen pronomini se tai hän voi periaatteessa olla samaviitteinen niistä kumman tahansa kanssa. Persoonapronomini hän ~ he on kuitenkin yleensä samaviitteinen etualaisena olevan lausekkeen kanssa. Etualaisuus voi tarkoittaa saman tai hallitsevan lauseen subjektin asemaa tai muuta teemapaikkaisuutta (a). Viittaussuhteet voivat toisaalta selvitä tekstin merkityksenkin perusteella (b). Jos kaksi tarkoitetta on yhtä aikaa jatkuvia, taka-alaiseen niistä voidaan viitata pronominilla tämä ~ nämä (c).

(a)
Naiseti vaikuttaisivat olevan miehiä alttiimpia masennukselle tai ainakin hei hakeutuvat helpommin hoitoon. (L) | Kieli luikerteli kuin kyykäärme Kahmanj suupielessä ja Kaukoai iljetti. Häni painoi trasselia haljennutta kämmentä vasten. (k)
(b)
Harjunpääi harppasi lähemmäs, mutta ei ehtinyt hätiin: nainenj tuupertui lattiaan, ja kuului kolaus kun hänenj päänsä osui tuolinjalkaan. (k)
(c)
Kahdesti Aulisi vaati vielä miestäj pysähtymään ja luopumaan sorkkaraudasta. Kun tämäj ei totellut, häni tähtäsi maahan miehenj jalkojen eteen ja painoi liipaisinta. (k) | Omaiseti olivat tulleet saattamaan lähtijöitäj ja i vilkuttivat näillej kyyneleet silmissä. (l) | Ei tuntunut kovin uskottavalta, kun entinen miesi vei mustasukkaisuuksissaan leivänpaahtimen uudelta mieheltäj. Tämäj alkoi kymmenennen jakson jälkeen tuntua messiaalta. (k)

Toinen ero pronominien hän ja tämä välillä on, että hän, puhutussa kielessä se, voi esiintyä useita kertoja peräkkäin (d–e) (» § 1443), mutta tämä tuskin enempää kuin kahdesti. Tarkoitteesta, johon on juuri viitattu tämä-pronominilla, käytetään uudestaan viitattaessa yleensä pronominia hän tai se (f). (Hän-pronominista referoinnissa » § 14691470.)

(d)
Muistan laitoksen puistossa tapaamani naisen joka kertoi miksi hän oli asiakkaaksi tullut: aina kun hän oli pois kotoa naapurit murtautuivat sisään ja sirottelivat huumausainetta hänen tyynylleen niin että hän joutui hengittämään sitä nukkuessaan, ja vaikka hän tuuletti vuodevaatteet useita kertoja päivässä huumeita jäi silti kankaiden kudoksiin, eikä hän mahtanut sille eikä naapureille mitään. (k)
(e)
nii, se [entinen missi] o iha (.) mun mielest se on normaali nuori tyttö mut sitä seurataan vaan (.) ni helvetin tarkkaan ja sit sen ongelma on se et se ei niinku tajua, (.) että (.) sitä seurataan, (.) eikä jaksa kiinnittää siihen, (.) nii paljo, – – (P; Tiainen 1998b: 508)
(f)
Onnellinen äiti halaa tytärtään ja päättää saada tämän unohtamaan vastenmielisen seikkailunsa lupaamalla tälle valoisan tulevaisuuden. (a) | Virkailija tarkisti miehen henkilöllisyyden, mutta uskoi tämän liikkuvan oikean omistajan asialla ja antoi tälle uuden rekisteriotteen. (l) | Jos olisi tiennyt enemmän, kenties Kaarle Rauta olisi vähintäänkin säälinyt kalvakkaa poikaai. Tämäi ei vaikuttanut oikein terveeltä. Ehkä häntäi kalvoi jokin piilevä sairaus, – –. (k)

Huom. Pronominin tavoin esiintyy myös yleismerkityksinen substantiivi tai adjektiivi, esim. tyttö, mies, edellinen – jälkimmäinen.

 
Kauko yritti nähdä Merjan, mutta tyttö oli korin ympärillä heiluvan tungoksen keskellä. (k) | Elokuvakoulun järjestävät Helsingin kulttuuriasiainkeskus ja Taideteollinen korkeakoulu. Jälkimmäinen järjestää myös kansainvälisen ammattilaistapahtuman. (l) | Matteus ja Luukas toistavat tarinan pienin lisäyksin, joilla ei ole suurta vaikutusta pääasiaan. Edellisen mukaan mies oli nuori, jälkimmäisen mukaan korkeassa asemassa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot