Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys nominaalisen lausekkeen sisällä > Verbivastineellisen substantiivin muodostamat lausekkeet > § 1455 Vaihtoehtoisia tulkintoja

§ 1455 Vaihtoehtoisia tulkintoja

Substantiivilausekkeen genetiivimäärite voi sitoa lausekkeen toisessa määritteessä olevaa refleksiiviainesta. Edussana on tällöin verbikantainen tai ‑vastineellinen substantiivi ja korrelaatti yleensä subjektigenetiivi (a), joskus objektigenetiivi (b) (» § 575576).

(a)
Ollien väsymättömästä itsensä esiintunkemisesta (l) | kirjan suurin anti lukijalleen | suomalaisten ponnisteluja verotuksensa uudistamisen parissa (l) | Hankkijan ja SOK:n taas kerran virinneet neuvottelut toimintojensa yhdistämisestä (l) | suoran tuen piiloviesti saajalleen (l)
(b)
Tietoverkkojen niveltäminen toisiinsa (l) | Ulkomaille paenneiden bosnialaisten paluusta tai mahdollisesti jopa palauttamisesta takaisin kotimaahansa (l)

Refleksiiviaineksen korrelaatti on implisiittinen etenkin lausekkeissa, joissa refleksiivipronomini on objektigenetiivinä (c). Substantiivin ilmaiseman teon tekijä on avoin kuten subjektina toimivan infinitiivilausekkeenkin (d).

(c)
Turpiinsa ottaminen olisi voinut olla isänmaallinen teko, – –. (l) | Itsensä helliminen on aikamme harraste. (l) | Puhutaan uussubjektivismista ja itsensä toteuttamisesta. (l)
(d)
On tärkeää hyväksyä itsensä ~ pienet vikansa.

Konteksti ratkaisee, ymmärretäänkö korrelaatti implisiittiseksi vai ei. Ryhmän (e) esimerkeissä korrelaatin tulkitsemista implisiittiseksi tukee lauseen subjektin elotontarkoitteisuus. Ryhmän (f) lauseissa subjektikin olisi mahdollinen korrelaatti, mutta implisiittinen tulkinta on käytännössä todennäköisempi.

(e)
Laskuvarjohyppääminen on [itsensä voittamista] (l) [otsikko] | Kulttuuri on oivallinen väline [itsensä löytämiseen] ja itsetunnon kasvattamiseen. (l) | Nuorten työttömien työllistäminen työpajoihin, jotka tarjoavat mahdollisuuden [itsensä toteuttamiseen], on periaatteessa hyvä asia. (l)
(f)
Toinen guru, britti Ian Cunningham, puhuu puolestaan [itsensä kehittämiseen] perustuvasta johtamismenetelmästä. (l) vrt. Cunningham on kieltänyt itsensä kuvaamisen. | Avovaimo luki kirjoja väkivallasta ja [itsensä tutkimisesta], kävi kursseja ja selvitti asiaa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot