Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Yleistä > Geneerisyys ja spesifisyys > § 1408 Monikollisen NP:n yleistäviä tulkintoja

§ 1408 Monikollisen NP:n yleistäviä tulkintoja

Monikollisten NP:iden yhteydessä spesifisen ja geneerisen ero ei aina ole selvä. Monikko voi viitata selvästi tunnistettavaan joukkoon (Naapurin pojat ovat jo pihalla), mutta myös varsin laajasti ’kaikkiin kyseessä oleviin’, kuten katkelman (a) korostetut NP:t (» § 1422). Esimerkki (a) kuvaa aikapaikkaisia tapahtumia, joten sen monikkomuotoiset NP:t eivät ole geneerisiä.

(a)
Kuivan kauden alussa 1978 työleireille alkoi kiiriä huhuja vietnamilaisten hyökkäyksistä. Niitä levitettiin suusta suuhun kuiskaillen. Meyn sydämessä virisi toivo. Vietnamilaiset ajaisivat punaiset khmerit takaisin sinne mistä he olivat tulleetkin, viidakkoon. ¶ Ja sitten yhtäkkiä, se oli totta. Leirit hajosivat ja ihmiset pakenivat taistelujen tieltä. (k)

Esimerkissä (b) sen sijaan luonnehditaan joukkoa yleisemmin ja kuvataan sen taipumuksia. Lauseen geneerinen tulkinta riippuu viime kädessä sen predikaatista.

(b)
Vietnamilaiset ovat myös hyvin merkkitietoisia ja ostavat mieluummin länsimaisia Nokian tai Ericssonin puhelimia, – –. (l)

Sama koskee jaollisia tarkoitteita: lause Vesi on terveellistä tulkitaan geneeriseksi, mutta ei lausetta Vesi on loppumassa Länsi-Suomesta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot