Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Deiksis > § 1426 Demonstratiivipronominin käyttö ihmisistä

§ 1426 Demonstratiivipronominin käyttö ihmisistä

Demonstratiivipronomineja voi käyttää myös ihmisistä puhuttaessa paitsi tarkenteena myös pelkästään. Silloin pronominin käyttö implikoi puhujien spatiaalisten suhteiden lisäksi tai niiden sijasta jotain muuta(kin). Tapa, jolla puhuja viittaa puhetilanteen osallistujiin, ilmaisee hänen asennoitumistaan puheenalaiseen. Pronominin tämä tai nämä avulla puhuja voi nostaa edellä puhuneen osallistujan yhteiseen huomiopiiriin, tulevan kertomuksen henkilöksi (a). Verrattuna se-pronominiin tämä osoittaa, että henkilöstä puhutaan myös läsnäolijana, ei pelkästään kertomuksen henkilönä; puhuja asettaa tällä pronominilla yhden vastaanottajista muita keskeisemmäksi. Pronomineilla tuo ja nuo taas voi nostaa esiin sellaisen läsnäolijan, joka ei ole ollut aktiivisesti mukana keskustelussa, ja henkilö voidaan sillä myös asettaa muiden osallistujien tarkkailtavaksi tai kommentoitavaksi (b).

(a)
Sanna: [lopettaa kertomuksen laukun hukkaamisesta]
Veijo: Noin sitä tulee kassi unohetaa kapakkaa. (.) kerrankos sitä.
Noora: ja tää [Veijo] oj jättänys salkkusa joss oli sen lähes valmis tutkielma (p; Seppänen 1998: 60–61)
(b)
Sanna: [Hennalle, jolla on syntymäpäivä] Onniteltiiks sua.
Henna: Ei.
Sanna: Mä yritin saada noi [läsnäolijat, jotka asuvat samassa huoneistossa] laulamaan ”hei moodu leeva” sun ruotsinkurssin kunniaks mut ne ei suostunu. (p; Seppänen 1998: 75)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot