Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Anaforan kieliopilliset keinot > Lokatiiviset ja temporaaliset proadverbit > § 1434 Sotien jälkeen – silloin

§ 1434 Sotien jälkeen – silloin

Temporaalisella anaforisella proadverbilla tällöin, tuolloin, silloin viitataan ajankohtaan, joka on edeltävässä kontekstissa joko mainittu eksplisiittisellä ajanilmauksella (a) tai esitetty implisiittisemmin, esim. imperfektimuotoisen verbin sisältävällä lauseella. Tällöin proadverbin tulkinta perustuu yhteiseen tietoon edellä kerrotun tapahtuman ajankohdasta (b).

(a)
Sotien jälkeen Karjalan metsätyökyliin siirrettiin erityisesti venäläisiä ja valkovenäläisiä. Tällöin myös Koivuselästä tuli monikansallinen kylä, – –. (l) | Tampereen Lenin-museo perustettiin vuonna 1946. Se oli silloin ensimmäinen Neuvostoliiton ulkopuolinen Lenin-museo. (l) | Asiantuntija pohtivat nyt, voiko selkkaus laajentua ja johtaa vuoden 1991 tapaiseen yhteenottoon Belgradin ja Zagrebin välillä. Tuolloin Jugoslavian liittovaltion asevoimat auttoivat serbejä – –. (l)
(b)
Mies näytti ihan automyyjältä ja silloin muistin, että olin nähnyt samanlaisen hevosnaamaisen kauppiaan Vaasan torilla. (k) | Olin itsekin valmistelemassa Rion ympäristökokousta. Silloin ei vain tiedetty niin paljon kuin nyt. (l) | Lindblom tuli Postipankkiin Suomen Pankista, ja pahat kielet sanoivat että keskuspankissa piti tuolloin tehdä tilaa Kalevi Sorsalle. (l)

Proadverbi voi myös viitata tilanteeseen, joka on kuvattu temporaalisella sivulauseella (c), tai muullakin tavoin kuvailtuun, myös geneeriseen tilanteeseen (d), jolloin adverbin merkitys on jokseenkin sama kuin anaforisen lausekkeen siinä tapauksessa.

(c)
Rahallinen mainostaminen on ollut minimaalista, koska se on kallista, eikä välttämättä tuota tulosta. Paras mainos on se, kun saadaan asiakas lähtemään tyytyväisenä kotiin. Se tulee silloin takaisin ja tuo ystävänsäkin, tietävät Muurimäet. (l)
(d)
Hän on erityisen mieltynyt syksyisiin juoksuretkiin. Silloin [syksyllä ~ juoksuretkellä] sammaleet tuoksuvat väkevinä ja taivas näyttää korkeammalta lehtipuiden riisuuduttua paljaiksi. (k) | Alle 3-vuotiaiden kotihoidontuki on perusteltua säilyttää, koska silloin [jos kotihoidon tuki säilytetään] vanhemman on mahdollista olla pois työstä menettämättä työpaikkaansa. (l) | Jos työttömyys tänä vuonna oleellisesti kasvaa, on talouspolitiikka epäonnistunut totaalisesti. Silloin ei ole lainkaan osattu käyttää talouteen syntynyttä pelivaraa hyödyksi, – –. (l)

Proadverbeja tällöin ja silloin käytetään myös kausaalis-konditionaalisessa merkityksessä ’siinä tapauksessa’ tai ’näin ollen’. Niissä yhteyksissä adverbi ilmaisee seurauksen tai päätelmän mahdollisesta tapahtumain kulusta eikä niinkään viittaa tietyn (aiemman) tapahtuman ajankohtaan:

(e)
Rakennusteknisesti sillat usein asetetaan jännevälin pituuden mukaiseen järjestykseen. Tällöin jännevälillä tarkoitetaan sillan pääjännettä eli pisintä jänneväliä. (l) | Jäätee kannattaa valmistaa kylmään veteen. Silloin siitä tulee kirkasta. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot