Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Anaforan kieliopilliset keinot > Pro-ainekset yksin ja tarkenteina > § 1430 Tämä tosiasia, tässä yhteydessä

§ 1430 Tämä tosiasia, tässä yhteydessä

Pronomini tämä esiintyy paitsi yksin myös tarkenteena anaforisessa lausekkeessa, jonka edussanana on jokin yleismerkityksinen tai muuten parafraasiksi soveltuva substantiivi (» § 566). Tällainen substantiivi toimii jonkin edellä olleen, mahdollisesti laajankin tilannekuvauksen parafraasina (a). Tarkenne toimii hakuvihjeenä siitä, että lausekkeen tulkinta on löydettävissä edeltävästä kontekstista. Tässä tehtävässä pronomini se on selvästi harvinaisempi; se toimii pääosin kataforisesti eli eteenpäin viittaavasti, esim. se tosiasia, että.

(a)
Serbit tekevät mitä tahansa nakertaakseen rauhansopimusta ja Naton uskottavuutta. Minusta näyttää nyt vahvasti siltä, että Nato ei ole tajunnut tätä tosiasiaa, Sacirbey sanoi toimittajille. (l) | Maaliskuussa konkurssipesän valvojat hakivat näiden omaisuuksia takavarikkoon. Tässä yhteydessä Kantola mokasi. (l) | Aikaisemmin naisleski poltti itsensä miehensä mukana päästäkseen tämän kanssa seuraavaan elämään. Nyt tämä tapa on kielletty. (l)

Esimerkissä (b) pelkkä pronomini tähän viittaa edellisen lauseen [2] esittämään hypoteettiseen tilanteeseen. Substantiivilauseke tämä asia puolestaan viittaa lauseen [3] ilmaisemaan asiaintilaan.

(b)
[1] Venäjän ja Suomen välillä tarvitaan välittömiä yhteyksiä. [2] Joskus koittaa vielä aika, kun Viroa rangaistaan siitä, kuinka paljon Venäjältä on varastettu ja myyty, välitetty eteenpäin. [3] Suomi saattaa joutua tähän osalliseksi. [4] Tämä asia suomalaisten pitäisi ymmärtää. (l)

Huom. Yleissubstantiivi käy parafraasiksi myös ilman pronominia:

 
Olin saanut työtä ja halusin käydä pröystäilemässä asian johdosta äidille, joka piti minua ikuisena lapsena. (k) | Elämä on kuitenkin arvaamatonta. Hyvin lupaavaksi katsottu transito on nyt vaikeuksissa. Ilmiö on vakava. (l) | Presidentti Bill Clinton on vastustanut suurlähetystön siirtämistä Jerusalemiin. Hänen mielestään toimenpide vaarantaisi Yhdysvaltojen aseman puolueettomana välittäjänä – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot