Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Yleismerkityksisten substantiivien määritteet > § 566 Temporaalisia sekä tapaa ja tilaa ilmaisevia substantiiveja

§ 566 Temporaalisia sekä tapaa ja tilaa ilmaisevia substantiiveja

Jotkin substantiivit ovat merkitykseltään yleisiä sillä tavalla, että ne edellyttävät tarkoitteen tunnistettavuuden vuoksi määritettä, ellei tarkoite ole kontekstista pääteltävissä. Esimerkiksi sellaiset sanat kuin aste, kausi, kerta, sivu, tapa, tapaus, vaihe esiintyvät ilman määritettä lähinnä jos niillä viitataan johonkin jo mainittuun: Asiassa on vielä selvittämistä; Tapa ärsytti minua. Etenkään ulkopaikallissijaisina tällaiset sanat eivät ole tavallisia määritteettöminä: *Hän teki sen tavalla. (» § 1443.)

Määritettä edellyttäviä yleismerkityksisiä substantiiveja on temporaalisia sekä tapaa ja tilaa ilmaisevia. Temporaaliset yleismerkityksiset substantiivit kuten aika, hetki, jakso, kausi, päivä, vaihe, vuosi muodostavat etenkin paikallissijaisina enemmän tai vähemmän kiteytyneitä rakenteita mm. sellaisten määritteiden kuin ensi, viime, tämä, nämä, seuraava kanssa.

(a)
viime päivinä, tänä päivänä, viime vuonna, näinä aikoina; toissa päivänä | niihin aikoihin, tuohon aikaan; tietyn iän jälkeen
 
– – sopimusta jatketaan lyhyemmäksi ajaksi. (L) | Hevosia on tällä hetkellä Suomessa reilut 30 000. (l) | Ensimmäisellä jaksolla vaivaiset kaksi pistettä nostanut sentteri (L) | Kaudella 1986 Prost nousi McLarenistaan GP-voittajana neljä kertaa. (l) | Jossain vaiheessa koruja kaupattiin myös Markkaselle. (L)

Määritettä edellyttää myös tilaa ja tapaa merkitsevä substantiivi, joka ilmaisee kokonaisuuden tai asteikon jäsentä, esim. aste, luokka, puoli, sivu, taso (b), tai suhdetta, esim. asema, edellytys, hinta, juttu, mieli, olot, paikka, suunta, tahti, tapa, tapaus, tarkoitus, tarkkuus, tehtävä, toiminta, yhteys (c).

(b)
seuraavalla sivulla | Laulukoulutuksen puutteet ovat äänenmuodostuksellisella puolella. (l) | – – opettajan rohkeus voi joutua koetukselle, kun oppilaat ovat samalla tasolla. (l)
(c)
Suomi ei ole eri asemassa kuin muut. (l) | – – yhteistä iltaa voitaisiin jatkaa yksityisemmässä paikassa. (l) | – – kulutus voisi kääntyä ekologisempaan suuntaan – –. (l) | Kotimainen kysyntä pääsee kyllä ajan oloon muun talouden tahtiin – –. (l) | – – anastettiinko Saab juuri tuohon tarkoitukseen – –. (L) | Äänestäjien liikkuvuus ja nukkuminen eivät kosketa samalla tavalla kaikkia puolueita. (l) | Esimerkiksi tässä Fryckmanin tapauksessa harkitaan syytettä. (l)

Huom. 1. Sanat päivä ja vuosi esiintyvät inessiivissä määritteettäkin, kun ilmauksen merkityksenä on ’yhden päivän ~ vuoden aikana’: Tein sen päivässä ~ vuodessa. Adessiivisijainen päivällä on käytössä ajankohdan adverbiaalina.

Huom. 2. Instruktiivisijaiset substantiivit ovat yleensä määritteellisiä, esim. iloisin ~ hyvillä mielin (» § 1263). Kiteytyneen kongruoimattoman konstruktion substantiivi voi olla myös partitiivissa ja määrite paikallissijassa: millä tapaa, tältä kohtaa, pitkästä aikaa; Myin sen viidellä markkaa. vrt. *Tein sen tapaa; *Tein sen kertaa; *Myin sen markkaa (» § 1303).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot