Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Erisnimet > Erisnimien määritteet > Yleistä > § 598 Millaisia määritteitä erisnimi saa

§ 598 Millaisia määritteitä erisnimi saa

Erisnimet voivat saada taipumattoman nimikemääritteen, esim. lehtori (Maija) Miettiselle, radio Mafiassa (» § 599). Erisnimilauseke esiintyy myös appositiosuhteessa toisen substantiivilausekkeen kanssa: koulun vanhimmalle lehtorille Maija Miettiselle (» § 601). Muutoin erisnimen määritteet ovat pitkälti samanlaisia kuin muillakin substantiiveilla, esim. demonstratiivisia, artikkelimaisia tai kvantifioivia määritteitä, adjektiivi- ja partisiippimääritteitä tai genetiivimääritteitä:

(a)
– – ei se Soili vieläkää tiedä meniskö se sinne (p) | Ahah, nyt mä tajusin, hih ihh kuka Tiina (p) | Kultaiset lehdet on levyn nimibiisi ja omistettu kahdelle edesmenneelle Matille, Bergströmille ja Pellonpäälle. (E) | – – iloinen Thorne tulee esiin. (l) | Vielä pitemmälle ulottuvat 1679 oluenpanon aloittaneen Liefmansin perinteet. (l) | koko kansan Mauno Koivisto (l)
 
sodanjälkeisessä Pariisissa (l) | epävakaalla Venäjällä (TV) | No ku mä vaa ajattelin tota Kaisaniemee (p) | yli miljoonan asukkaan Kapkaupunki (E)

Erisnimeä luonnehtiva relatiivilause on tyypillisesti epärestriktiivinen (b), koska erisnimiviittaus on jo sinänsä määräinen (» § 1167). Restriktiivinenkin relatiivilause on mahdollinen silloin, kun rajataan tarkoitteen alaa jossakin suhteessa, yleensä ajallisesti (c).

(b)
Kolmanneksi eniten ääniä sai Paavo Väyrynen, joka suomi jälkiarvioissaan kitkerästi tiedotusvälineitä ja mielipidemittauksia. (l)
(c)
Ujohan se oli Mika silloin pienenä. Kiltti poika, miellyttävä, kuvailevat Arno ja Airi Kotilainen sitä Mikaa, joka 14 vuotta sitten ajoi mikroautoa Allun Grillin tunnuksilla. (l)

Huom. 1. Monikollisesti taipuvista nimistä kuten Kauniainen (?pieniin Kauniaisiin), monikollisista nimistä kuten Yhdysvallat (?suuressa Yhdysvalloissa) sekä ulkopaikallissijoissa taipuvista nimistä kuten Tampere (?leppoisalle Tampereelle) » § 1309.

Huom. 2. Tietyntyyppiset adjektiivit synnyttävät erisnimeä määrittäessään eri tulkintoja kuin yleisnimeä määrittäessään. Esimerkiksi ilmaus Pidän nuoresta Eino Leinosta viittaa kyseisen henkilön nuorena kirjoittamaan tuotantoon (vrt. Pidän nuoresta runoilijasta), ja ilmaus Se on tyypillistä Loiria viittaa kyseisen henkilön tekoihin, esityksiin tms.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot