Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Adjektiivimääritteet > Yksilöivät adjektiivit ja demonstratiiviset proadjektiivit > § 583 Yksilöivä adjektiivi edeltää muita: ainoa sellainen teos

§ 583 Yksilöivä adjektiivi edeltää muita: ainoa sellainen teos

Yksilöivät adjektiivit (ainoa, superlatiivit ja järjestysluvut) implikoivat, että kuvattuja tarkoitteita on vain yksi (» § 608). Ne sijoittuvat normaalisti ennen kuvailevia ja kategorioivia adjektiiveja ja määrittävät tällöin tuon toisen adjektiivin ja substantiivin muodostamaa kokonaisuutta (a). Tämä perustuu siihen, että yksilöivä adjektiivi yksilöi koko lausekkeen tarkoitteen, joten esim. ilmaus ainoa luotettava ihminen ei implikoi ilmausta ainoa ihminen, niin kuin tavallisella adjektiivilla alkava ilmaus vanha luotettava ihminen implikoi ilmauksen vanha ihminen.

(a)
Maamme [ensimmäisen [varsinaisen sairaalan]] ensimmäinen lääkäri Johan Haartman (A) | Mies uskoi tehtävän [ainoalle [luotettavalle ihmiselle]] eli omalle äidilleen. (l) | Lentotiedustelussa havaitaan kolmas öljyinen jääesiintymä – –. (l) | – – ehdottomasti Suomen paras "pieni" massahiihtotapahtuma. (E)

Yksilöivät adjektiivit sijaitsevat myös ennen vertailusanasta johdettuja adjektiiveja samanlainen, toisenlainen, erilainen ja demonstratiivisia proadjektiiveja sellainen, tällainen, tuollainen sekä deiktisiä ajallista suhdetta ilmaisevia adjektiiveja nykyinen, eilinen, viimeviikkoinen, äskeinen ym. (b). Nämä puolestaan edeltävät kuvailevia adjektiiveja (c).

(b)
– – melkein [ainoat [sellaiset teokset]] ovat olleet amerikkalaisen S.E. Hintonin nuortenkirjat, – –. (l) | – – uskon, ettei tällainen ihme tekisi pahaa toiselle samanlaiselle ihmeelle. (l) | Ecerin uidessa olin katsonut valmiiksi ne röykkiöt joissa sopivia kiviä vielä oli. Lähimmästä sellaisesta pesästä rupesin valitsemaan oikean kokoisia ja mallisia. (k)
(c)
Heittäkää halolla [tällaista [vanhaa epäilijää] – –. (k) | Nykyiseen luonnonmukaiseen elämäntapaan koira sopii jotenkin paremmin. (l) | Häkkisen viimevuotisessa pienessä törmäilyssä Johnny Herbertin kanssa Montrealissa Mikan McLarenin keula teki reiän Johnnyn Benettonin sivuun. (l) | Esimerkiksi yliopistomaailmassa erilaisia tieteellisiä julkaisuja jaetaan jo nyt verkon kautta. (l)

Silloin kun pelkkinä etumääritteinä käytettävät pelkkä ja silkka tai sellaiset ei-kuvailevat adjektiivit kuin tietty, kyseinen, varsinainen esiintyvät adjektiiviketjussa substantiivin määritteinä, ne edeltävät kuvailevia ja kategorioivia adjektiiveja (tavallisimmin ne ovat ainoita määritteitä).

(d)
Auto vapisee tietyillä epätasaisilla pinnoilla, – –. (l) | Lappilainen joiku on toinen Suomen alueella vaikuttanut lauluperinne, mutta varsinaiseen suomalaiseen musiikkiin se ei perinteenä ole vaikuttanut. (E) | Bubka todisti taas kerran, ettei seiväshypyssä pötki pitkälle pelkällä hurjalla luonteella – –. (l) | Päällystysurakka maksoi 130 000 markkaa. Kyläläisten osuus summasta on yli neljännes, silkkaa riihikuivaa rahaa. (l)

Huom. Tarkenteina käytettävät demonstratiivi- ja kvanttoripronominit edeltävät yksilöiviä ja demonstratiivisia adjektiiveja: se ainoa oikea asumismuoto (a), se sellainen grillikatos (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot