Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivien luokkia > Jaottomat ja jaolliset substantiivit > § 556 Jaollisuuden ja jaottomuuden tulkintaa: Elämä on ihanaa ~ lyhyt

§ 556 Jaollisuuden ja jaottomuuden tulkintaa: Elämä on ihanaa ~ lyhyt

Samakin entiteetti voidaan joskus ymmärtää sekä jaolliseksi että jaottomaksi. Esimerkiksi abstraktin substantiivin tarkoite hahmottuu kokonaisuudeksi, kun sitä predikoidaan nominatiivipredikatiivilla tai kun se on itse subjektina nominatiivissa. Partitiiviobjekti, -subjekti tai ‑predikatiivi puolestaan osoittavat jaollisuutta. (» § 917, 930, 947.)

 
Jaoton (kokonaisuus) Jaollinen
Join kahvin. Keitän kahvia.
Tämä leipä on kivikova. Tämä leipä on tuoretta.
Hänen elämänsä oli onnellinen. Elämä on ihanaa!
Valo oli häikäisevä. Valo oli terapeuttista.
Työni on valmis. Työni on mielenkiintoista.
Liikenne oli ruuhkainen. Liikenne oli vilkasta.
Koulu [rakennus] valmistui. Koulua on vielä kaksi viikkoa.
Esiintymiseen kuuluu jännittäminen. Esiintymiseen kuuluu jännittämistä.
Tunnelma oli hyvä. Linja-autossa on tunnelmaa
Kengät olivat sopivat [’kenkäpari’]. Kaikki kengät olivat liian pieniä.

Ominaisuudennimi viittaa yleensä abstraktiin jaolliseen entiteettiin: En ajatellut että vanhuus on tätä (k); – – onnellisuus on yksinkertaisuutta ja siten typerää (l). Monia käytetään kuitenkin myös viittaamaan laskettavaan tarkoitteeseen, esim. erikoisuus, erimielisyys, itsestäänselvyys, mahdollisuus, muodollisuus, nähtävyys, ominaisuus, todennäköisyys, tuttavuus, uutuus, vahvuus, velvollisuus, vääryys (» § 176). Mitä spesifimpään ja konkreettisempaan entiteettiin viitataan, sitä helpommin sitä voi luonnehtia nominatiivimuotoisella adjektiivipredikatiivilla (» § 946):

 
Alan kannattavuus on heikko kaikissa EU:n jäsenmaissa. (l) | TOP Spinin menon hurjuus on osin riippuvainen matkustajien määrästä. (l) | Sähkökiukaan käyttömukavuus on ylivoimainen muihin kiukaisiin verrattuna. (l)

Jaottomien ja jaollisten entiteettien erolla on vastineensa verbi-ilmausten puolella. Jaoton entiteetti vertautuu tapahtumaan kokonaisuutena (rajattu aspekti), jaollinen taas vertautuu jaksoon homogeenisesti etenevää tilannetta (rajaamaton aspekti » § 1498). Aivan kuten yksi ja sama substantiivi voi viitata niin jaolliseen kuin jaottomaankin tarkoitteeseen, myös tyypillisesti rajaamatonta aspektia ilmaisevassa lauseessa esiintyvä verbi saattaakin esiintyä aspektiltaan rajatussa lauseessa (» § 1509). Nominienjaollisuuseroa voidaan sanoa nominaaliseksi aspektiksi.

 
Jaollinen: Elämä on ihanaa! Jaoton: Hänen elämänsä oli onnellinen.
Rajaamaton: Rakastin häntä. Rajattu: Rakastin hänet rappiolle.

Huom. Monet abstraktit substantiivit saavat vain partitiivisijaisen adjektiivipredikatiivin; mahdollisuutta näkökulmavaihteluun ei ole: – – Sibeliuksen musiikki on suurempaa kuin ”vain suomalaista (l); Vain fyrkan perässä juokseminen on uuvuttavaa (l). Sen sijaan substantiivipredikatiivi on joko nominatiivissa tai partitiivissa riippuen predikatiivin tarkoitteen jaollisuudesta: Musiikki on elämäni ja ainut rakkauteni, – – (l); Juokseminen on nautinto, – – (l) (» § 947).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot