Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Genetiivimääritteiden keskinäiset suhteet > § 578 Määritteiden järjestys ja vaikutusala

§ 578 Määritteiden järjestys ja vaikutusala

Varsinaista omistamista ilmaisevat genetiivimääritteet edeltävät yleensä muunlaisia suhteita ilmaisevia genetiivimääritteitä. Muu substantiivilauseke on siis tavallisesti sellaisten omistamista ilmaisevien genetiivimääritteiden vaikutusalassa, jotka tarkentavat, kenelle kuuluvasta entiteetistä on kysymys.

Possessiivinen interrogatiivipronomini kenen ~ minkä on lausekkeessa ensimmäisenä (a) (» § 570). Persoonapronominit poikkeavat muista genetiivimääritteistä siinä, että niiden yhteydessä lausekkeen edussanaan liittyy possessiivisuffiksi (b). Toiseksi genetiivimuotoinen persoonapronomini sijaitsee lausekkeen alussa eikä sen edellä voi olla esim. perusasteista adjektiivimääritettä, toisin kuin muiden possessiivisten genetiivimääritteiden edellä: hänen mielenkiintoinen teoksensa, vrt. mielenkiintoinen Lehtolaisen teos. Superlatiivimuotoinen adjektiivimäärite on kuitenkin mahdollinen: paras hänen teoksensa.

(a)
Kenen Suomen presidentin poika on ollut pääministerinä? (L) | Minkä [eduskunnan valiokunnan] puheenjohtaja on Tuija Brax? (L) | [Minkä maan] pääkaupunki on Bamako? (L)
(b)
Se sinun ihmeellinen Lassesi pistää rahasi kurkustaan alas – –. (k) | Poika kääntyi ja hänen pienillä kasvoillaan vilahti tyytyväisyys. (k)

Genetiivimääritteinä toimivista substantiivilausekkeista possessiivinen edeltää muuta kuuluvuutta ilmaisevia (c). Ensimmäisenä oleva genetiivimäärite voi ilmaista myös tekijää ja toinen sitä, mitä esim. kyseinen teos käsittelee (d).

(c)
Maijan Setälän kielioppi | tytön Viron matka | – – hän käynnistää samalla [Suomen Unicefin [Bosnian keräyksen]] (l) | [Leena Luostarisen [Oulun näyttelyssä]] (l) | Kastejuhlaa vietettiin [Teemun ja Sirpan [Suomen kodissa]] – –. (l) | Haavikon [kahden vuoden projekti]] (l) | Lainaukset ovat [Aamulehden [viime viikon [SM-liigaottelujen selostuksista]]]. (l)
(d)
[Castrénin [hantin kieliopissa]] ei ole lauseenjäsennystä eikä pilkkusääntöjä. (l) | [Cennino Cenninin [maalaustaiteen opaskirja]] tulee neljän vuosisadan takaa, mutta pätee yhä. (l)

Genetiivimääritteiden ketjun voi aloittaa myös kehyksenä toimiva ajankohdan määrite (e). Ajankohtaa ilmaiseva genetiivimäärite voi myös toimia toisen genetiivimääritteen määritteenä (f).

(e)
artikkeli [vuoden 95] [Suomen jääkiekkojoukkueen] maailmanmestaruudesta (k) | Osansa [talven 1956] [Kekkosen kannattajien] loanheitosta sai myös SDP:n presidenttiehdokas K. A. Fagerholm. (l)
(f)
Hämäläinen sanoo [[lauantain Helsingin Sanomien] haastattelussa], että – –. (l)

Peräkkäisten genetiivimääritteiden keskinäinen suhde voi olla rakenteellisesti kaksitulkintainen. Ryhmän (g) esimerkkien ensimmäinen genetiivimäärite saattaa ensin hahmottua pelkästään jälkimmäisen possessiiviseksi määritteeksi. Konteksti ja yleinen tietämys ohjaavat kuitenkin tarkoitettuun tulkintaan:

(g)
Kaari Utrion perheen historia romuttaa käsityksiä (L) ’Kaari Utrion [perheen historia]’ ei: ’[Kaari Utrion perheen] historia’ | Maisemassaan vaikuttava Huttusen Nakkilan kirkko (a) | – – suomalainen graniitti on se perustus, jolta hänen [Pietilän] presidentin virka-asuntonsa kohoaa. (l) | Syyttäjä kuulusteli miestä, joka oli alunperin asunnossa uhrin kanssa. Hänen kertomuksensa meni pahasti ristiin pahoinpitelyyn osallistuneen miehen tapahtumien kuvauksen kanssa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot