Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin adverbiaalit > Adverbiaalitäydennysten muoto > § 588 Paikkaa ilmaisevia adverbiaalitäydennyksiä: käynti kotona

§ 588 Paikkaa ilmaisevia adverbiaalitäydennyksiä: käynti kotona

Olosijaisen paikkaa ilmaisevan adverbiaalitäydennyksen saavat sellaiset verbikantaiset substantiivit, joiden kantaverbilläkin on olosijainen täydennys. Tällaisia ovat mm. käydä- ja oleskella-tyyppisistä verbeistä johdetut substantiivit; esim. oleskelu Nilsiässä ~ Juankoskella ~ siellä ~ jonkun luona. Osa voi saada myös suuntasijaisen täydennyksen: vierailu johonkin ~ sinne ~ jonkun luokse. Adverbiaali sijaitsee tavallisesti substantiivin jäljessä, mutta on mahdollinen edelläkin.

 
Ensimmäinen käynti tietokoneyksikössä riitti. (l) | Asiantuntevan lääkärin luona käynti kannattaa, – –. (E) | Lisäksi ulkomailla oleskelu edistää itsenäistymistä, – –. (E) | Lyhytkin oleskelu ulkomailla muuttaa ihmistä. (E) | Manse PP:n miesten vuoden visiitti pääsarjassa ei paljon lohtua tuonut. (l)

Substantiivi, joka ilmaisee konkreettista liikettä johonkin tai jostakin, saa suuntasijaisen adverbiaalin. Lähtöpaikkaa ilmaiseva adverbiaali on erosijainen NP tai adverbi- tai adpositiolauseke: lähtö Espoosta ~ Rovaniemeltä ~ kotoa ~ rajan takaa. Tulopaikkaa tai määränpäätä ilmaiseva adverbiaali taas on tulosijainen NP tai adverbi- tai adpositiolauseke: lähtö Espooseen ~ Rovaniemelle ~ kotiin ~ rajan taakse. Tällaisen adverbiaalin paikka on tyypillisesti substantiivin jäljessä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot