Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Adjektiivimääritteet > Yleistä > § 582 Erityyppisiä adjektiivimääritteitä

§ 582 Erityyppisiä adjektiivimääritteitä

Substantiivin adjektiivimääritteenä toimiva lauseke on sijassa ja luvussa kongruoiva etumäärite: pienillä tytöillä, aivan uskomatonta soopaa (taipumattomista adjektiiveista kuten eri asioita » § 586). Substantiivilla voi olla erityyppisiä adjektiivimääritteitä: tavallisia adjektiiveja, järjestyslukuja ja proadjektiiveja.

 
ensimmäisellä hyvällä suomalaisella mäkihyppääjällä | ihan samanlaiseen ihanaan lämpimään flanelliseen pyjamaan | sellaisessa oikeassa vanhassa autossa

Adjektiivimääritteiden keskinäinen järjestys riippuu mm. niiden merkityksestä ja ilmauksen tematiikasta. Kongruoivista määritteistä kauimpana edussanasta ovat demonstratiiviset ja yksilöivät adjektiivit ja lähimpänä edussanaa absoluuttista ominaisuutta ilmaisevat kategorioivat adjektiivit, jotka ovat tavallisesti substantiivista johdettuja. Näiden välissä on tyypillinen suhteellista ominaisuutta ilmaisevan kuvailevan adjektiivin paikka (» § 605606). Asetelmassa 102 on esimerkkejä kustakin tyypistä.

Asetelma 102: Substantiivin adjektiivimääritteiden tyypillinen järjestys
Yksilöiviä ja ei-kuvailevia adjektiiveja (» § 583) Kuvailevia adjektiiveja (» § 584) Kategorioivia adjektiiveja (» § 585)
ainoa, ainut
samanlainen, erilainen
ensimmäinen, toinen,…
paras, ihanin, mukavin,…
sellainen, tällainen, tuollainen
tietty, tietynlainen, kyseinen
pelkkä, silkka
ihana, hirveä, hyvä, huono, helppo,
vaikea,…
pieni, lyhyt, nuori, vanha, sininen, kova, pehmeä,… silkkinen, puinen, ranskalainen, taloudellinen, poliittinen, musiikillinen, kolmiomainen,…

Huom. Joissain tapauksissa adjektiivimääritteellä on kiteytynyt sijainti substantiivin jäljessä:

 
Mieti vielä ystävä kallis. (k) | Päivät pitkät hän seisoskeli – –. (ou) | Siellä se [lasijäte] makaa odottamassa aikaa parempaa. (L) | Päivänä muutamana sain Tilastokeskuksesta kauniisti muotoillun kirjeen, – –. (l) | Aro jäi kaupassa puille paljaille, – –. (l) | – – puhua suulla suuremmalla. (l) | Reppufirman kirjanpito, – – saattaa olla teillä tietymättömillä. (a)

Substantiivin jäljessä voi sijaita myös yhdentekevyyttä ilmaiseva pronominimäärite: – – hyttysistä moni halusi päästä eroon hinnalla millä hyvänsä (l). Lisäksi adjektiivilauseke seuraa substantiivilauseketta lisäyksenä: – – hän kohotti kämmenensä, niin pienen ja niin hennon (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot