Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin adverbiaalit > Adverbiaali substantiivin määritteenä > § 591 Puikoilla syönti, viski jäillä, E-juna Espooseen

§ 591 Puikoilla syönti, viski jäillä, E-juna Espooseen

Useat teonnimityypit saavat välinettä ilmaisevan määritteen, joka voi sijaita substantiivin edellä tai jäljessä (a) (johdostyypeistä tarkemmin » § 222). Silloin kun edussanan edessä on genetiivilauseke, välinettä ilmaiseva määrite on tavallisimmin jälkiasemassa (b).

(a)
saksilla leikkaaminen (l) | puhelimella soittaminen (l) | Kopiointi hiilipaperilla (l) | Puikoilla syönti luontui tytöiltä (l) | optioilla keinottelu (l) | se voisi johtaa keinotteluun työvoimalla (l) | kalastus vavalla ja pilkillä (l) | pintaverkoilla kalastus (l) | Ajoneuvolla ajo kielletty (l) | Jouheva ajo Diesel-Bemarilla vaatii totuttelua, – –. (l)
(b)
kasetin katsominen kotilaitteella (l) | halutun tv-ohjelman valinta kohdistimella (l) | kasvojen huuhtelu kylmällä vedellä (k) | polttoaineveron kiristys muodikkailla ympäristöpoliittisilla syillä (l)

Varsinkin ilmoituksissa ja markkinointiteksteissä sekä muutoinkin annoksista puhuttaessa esiintyvä adessiivi- ja komitatiivisijainen adverbiaali sijaitsee substantiivin jäljessä ja ilmaisee, millä jokin on varustettu tai mitä johonkin kuuluu:

(c)
hampurilainen kaikilla mausteilla (l) | Tilasin viskin jäillä – –. (k) | 2h + kk pienellä parvekkeella (L) | – – sisävalot viiveellä sekä keskuslukitus kauko-ohjaimella ovat mukavuusvarusteita. (l) | Kaksipyöräinen Mercedes Benz kaikkine asiaankuuluvine tarvikkeineen tulee näihin aikoihin myyntiin. (l)

Tapaa ilmaisevan sti-päätteisen adverbimääritteen saa lähinnä minen-johtiminen teonnimi, oikein- ~ väärin-määritteen myös nti- ja Us-johdos. Tavan adverbiaali on tyypillisesti lausekkeen edussanan edellä:

(d)
– – ahtaasti asuminen on lähestulkoon saatu poistetuksi. (A) | Hyvin istuminen ei vie yhtään enempää aikaa kuin huonosti istuminen, – –. (l) | Raiteilla voi vielä kokea hitaasti kiiruhtamisen hurman. (l) | Vaiheittain rakentamiseen soveltui parhaiten platform-tekniikalla tehty puutalo. (L) | väärin sammutus vältettiin (L) ~ *sammutus väärin

Jos substantiivin edellä on muita laajennuksia, tavan adverbiaali on substantiivin jäljessä (e); päinvastainen järjestys on harvinainen: Hämäläinen sai kärsiä romaaninsa väärin lukemisesta (L).

(e)
Lemmikkirotta pikkulapsen seurana merkitsee allergian puhkeamista nopeasti. (l) ~ allergian nopeaa puhkeamista. | suuren väestönosan syrjäytyminen pysyvästi (l) | Myös Suomi vaati ydinkokeiden lopettamista pikaisesti – –. (l) | Salaisuuksien siirtäminen suullisesti mestareilta oppipojille (l) | Formuloissa siipien säätäminen automaattisesti on kielletty. (l)

Paikan adverbiaali seuraa konkreettista substantiivia (f) ja teonnimeäkin silloin, kun edussanan edellä on lisäksi muita laajennuksia (g). Sen sijaan kun muita laajennuksia ei ole, paikan määrite on teonnimen edellä (h).

(f)
Intercity-juna Helsinkiin | Muuan tuttava Ahvenanmaalta (l) | – – toinen toimittaja samasta lehdestä oli soittanut – –. (k) | – – se oli vain yksi monista ruuhkaisista paikoista lähellä rautatieasemaa – –. (l) | Huipulle kapuamisesta syntynyt kramppi jalassa muuttuu suonenvedoksi päässä. (l) | – – käsirysy ravintolan ovella vei Matin sairaalaan. (L)
(g)
Marxista luennoiminen yliopistossa ei ole nyt oikein viisasta. (k) | Täällä olut oli pääosassa, sen vaahto ja vaahdon joutuisa sulaminen suussa. (k)
(h)
Demarissa kirjoittaminen on tuonut taas uuden näkökulman taiteeseen. (l) | Eihän tätä tekisi ellei tykkäisi metsässä olemisesta. (l) | – – halusinkin näyttää Miikaelille ettei minuun tuollainen selän takana kuiskuttelu paljon vaikuta. (k)

Substantiiviin liittyvä ajankohdan adverbiaali on jälkiasemainen (i), paitsi jos se sisältyy objektina tai adverbiaalitäydennyksenä toimivaan minen-lausekkeeseen (j).

(i)
Hoitoalan lakon alkaminen perjantaina puolilta päivin näytti eilen edelleen todennäköiseltä. (l) | Todistajien kuuleminen tiistaina ei tuonut uutta tietoa. (l) | Pietarilaisten saksofonistien konsertti torstaina Valkaman Taidenäyttely- ja Musiikkiviikolla sisälsi sekä klassista että suosittuja viihdesävellyksiä. (l) | Lopulta ainoa mistä voitiin sopia oli uusi ministerikokous ensi tiistaina Brysselissä. (l) | Yö viime vuonna Kröller-Müllerin museon veistospuistossa oli minulle liikaa. (k)
(j)
Olen toki vihannut kuudelta heräämistä – –. (E) | En oo itte ainakaan vielä harrastanut tota yöllä syömistä. (E) | Pidän varhain nousemisesta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot