Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Tarkenteet > Interrogatiiviset, kvantifioivat ja indefiniittiset tarkenteet > § 571 Tarkennemääritteiden sijainti ja vaikutusala

§ 571 Tarkennemääritteiden sijainti ja vaikutusala

Universaalinen kvanttoripronomini kaikki sijaitsee joko demonstratiivisen määritteen edellä (a) tai jäljessä (b). Merkityseroa ilmausten välillä ei juuri ole.

(a)
Kaikki tuo vaatii rutosti rahaa. (l) ~ tuo kaikki | Pääministeriparin kellon koristeena on 12 aitoa vaakunaa kaikilta niiltä paikkakunnilta, joilla he ovat asuneet. (l)
(b)
Tyyli alkoi siis vaihtua, mutta mistä oli kysymys? Popista, rockista vaiko iskelmästä? – – Bändi [Mamba] liikkui sujuvasti noilla kaikilla kolmella alueella kuulumatta kuitenkaan selkeästi niistä mihinkään. (L)

Numeraalimäärite seuraa demonstratiivipronominia (c) ja tavallisesti edeltää demonstratiivista proadjektiivia (d).

(c)
Näillä kahdella elokuvalla on tietenkin yhteinen nimittäjänsä – –. (l) | – – mul oli hirvee kiire sinne niille yksille kursseille (p)
(d)
Meidän tiimimme vieraili kolmessa tällaisessa [pakolais]kylässä. (E) | No moi, täällä ois yks tämmönen melkein 17-vuotias likka Lahdesta. (L) | – – siel oli sit semmone yks futaajan näkönen kundi – –. (p)

Kvantifioivien määritteiden sijainti genetiivimääritteisiin (» § 573) nähden voi vaihdella. Sellaisilla pronomineilla kuin joku, kaikki, jokainen on yleensä genetiivilauseke vaikutusalassaan riippumatta niiden keskinäisestä järjestyksestä NP:ssä.

(e)
Liisan joku ystävä ~ joku Liisan ystävä | ystäväni kaikki lapset ~ kaikki ystäväni lapset | vuoden 1998 jokaisena päivänä ~ jokaisena vuoden 1998 päivänä

Sen sijaan numeraali- ja genetiivimääritteen sisältävä NP saa tavallisesti eri tulkinnan riippuen määritteiden järjestyksestä, samoin kvanttoripronominin harva ja genetiivimääritteen sisältävä NP. Jos genetiivimäärite edeltää numeraalia tai sanaa harva, ilmaus tulkitaan tavallisimmin niin, että kyseessä on jäännöksettömästi koko puheena oleva joukko (f). Jos genetiivimäärite taas on numeraalin tai sanan harva jäljessä, jäännöksettömyys ei ole taattu (g).

(f)
Treblinkan kahdessa leirissä – pienemmässä niin sanotussa työleirissä ja hirvittävässä tuhoamisleirissä – palveli satoja natsiunivormuihin pukeutuneita ihmisiä. (l) | Kuitenkin Matista ja hänen kolmesta veljestään tuli kauppiaita. (E) | Nightwishin harvat Suomen keikat ovat odotettuja tapahtumia, – –. (E) ’keikat joita on vähän’
(g)
Kun kolme Suomen huippukokkia pani osaamisensa yhteen, syntyi kirja, – –. (l) | Harvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, – –. (E) ’vain pieni osa kansalaisista’

Esimerkiksi superlatiivimäärite tai universaalikvanttori kaikki esittävät puheena olevan määrän yleensä tyhjentävästi, joten genetiivi- ja kvanttorimääritteen keskinäinen järjestys voi olla kumpi vain (h).

(h)
Sarja esittelee viisi Suomen suosituinta koirarotua. (l) | Kaikki kolme Suomen kotiottelua näytetään televisiossa – –. (E)

Huom. Substantiivin pronominimääritteenä esiintyy myös mikään kieltoa vahvistamassa: Talouskasvu ei ole mikään joulupukki, joka tulee tai on tulematta (l) (» § 757758).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot