Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Taipumaton substantiivimäärite > § 567 Taipumaton määrite jäljessä: runossa Tumma, merkkiä @

§ 567 Taipumaton määrite jäljessä: runossa Tumma, merkkiä @

Substantiivilla voi olla taipumaton määrite jäljessään tai edessään. Jäljessä oleva taipumaton määrite on lausekkeen edussanaa spesifimpi, esim. nimi, ja taipuvana edussanana on luokitteleva substantiivi, esim. teosta tarkoittava sana kuten kirja, romaani, filmi. Edussana toimii tukisubstantiivina, joka osoittaa lausekkeen syntaktisen suhteen muuhun lauseeseen:

(a)
Lue katkelma Joel Lehtosen romaanista Putkinotko. (E) | Pääasialliset tuloksensa von Fieandt kokosi teokseen Havaitsemisen maailma. (a)

Taipumattomana osana voi olla myös symboli tai kielenaines (b) taikka sarjaan tai muuhun luokkaan kuuluvuutta ilmaiseva numero‑, kirjain- tms. osan sisältävä ilmaus (c).

(b)
Muisto ovelle koputtamisesta on säilynyt ruotsin sanassa julklapp (klappa koputtaa). (a) | merkkiä @ kutsutaan miumauksi
(c)
Puutarha-uutisten [numerossa 25] [sivulla 608] oli kuvia – –. (L) | Asfaltointi haittaa ajoa valtatiellä 25. (L) | Ylävartaloni on kokoa M ja alavartaloni XL. (E) | Kolmos- ja nelosperheiden ensimmäinen ongelma on se, että lapset syntyvät useimmiten raskausviikolla 32–36. (l) | En puhu nyt vuodesta 2000, se olisi liian helppoa: vuonna 2000 ei kukaan enää muista, mitä tänä päivänä sanotaan. (l)

Huom. Taipumaton sana voi olla myös yhdyssubstantiivin määriteosana; elementtien järjestys on silloin toinen: @-merkki, XL-koko; – – minä-sanan sijasta käytetään usein hän-nimimerkkiä (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot