Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Tarkenteet > Interrogatiiviset, kvantifioivat ja indefiniittiset tarkenteet > § 572 Yksi artikkelimaisena määritteenä

§ 572 Yksi artikkelimaisena määritteenä

Puhutussa kielessä sana yksi – yksikössä tai monikossa – voi toimia substantiivin spesifisenä indefiniittisenä määritteenä (» § 749, 1410), joka on artikkelimainen. Ryhmän (a) esimerkeissä henkilöt mainitaan keskustelussa ensimmäisen kerran. Erisnimienkään tapauksessa puhuja ei edellytä kuulijan tuntevan henkilöitä entuudestaan.

(a)
no (.) sit yks toinen kaveri (.) lähti armeijaan ja me oltiin sovittu – –. (p) | Me lähetään Maarianhaminaa, yhen Liisan kanssa (p) | – – me oltiin yksie (.) Kaisan ja Pepen häissä täs (p)

Määritteenä saattaa olla myös definiittisen ja indefiniittisen pronominiaineksen yhdistelmä se yksi (tai tämä yksi). Se antaa ymmärtää, että kyseisestä henkilöstä tai asiasta on aiemmin ollut puhetta, ja yksi implikoi, että puhuja ei edellytä kuulijan tuntevan kyseistä henkilöä tai asiaa.

(b)
Minä jo vähän ihmettelin tiistaina kun Huurre ei avannut liikettään, Nurminen sanoi. – Enemmän vielä ihmettelin eilen. Ja sitten se yksi kaveri tuli kyselemään housujaan. (k)

Puhutussa kielessä proadjektiiveja käytetään myös indefiniittisinä tarkenteina. Niiden avulla esitellään kuulijalle uusi mutta tyypiltään tunnistettava tarkoite (» § 1411). Lisäksi ne toimivat esittelevässä tehtävässä tai sanahaun merkkinä siten, ettei niiden merkitys ole selvästi kuvattavissa.

 
S: – – vaikka hh. syksy syksy onki ja noin, ja ja hh. niin ei oo ei oo taudit eikä muut hätyyttänneet.
V: No mul on semmonen pieni flunssa ollu päällä täs kyl (p)

Huom. Substantiivin määritteenä käytetään esim. vähättelyä ilmaisemassa sanaa joku tai ilmausta yksi ~ joku semmoinen: Ja se ukko on joku osakas siälä (p); – – on joku hemmetin lonkka tai joku vähä vaivannu. – – tää on niinku nivelpussijuttu tai joku semmone – – (p).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot