Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Substantiivin adverbiaalit > Adverbiaalin asema teon- ja tekijännimen yhteydessä > § 590 Vanhusten kotona asuminen, ennen EU:hun liittymistä

§ 590 Vanhusten kotona asuminen, ennen EU:hun liittymistä

Jos teonnimellä ei ole muita laajennuksia kuin paikallissijainen adverbiaali, tämä voi yleensä sijaita kummalla puolen teonnimeä hyvänsä:

(a)
linjasta poikkeaminen (L) ~ poikkeaminen linjasta | maasta toiseen muuttaminen (l) ~ muuttaminen maasta toiseen | sopimukseen pääsy (l) ~ pääsy sopimukseen

Jos adverbiaalin osana on lause, adverbiaali on teonnimen jäljessä (b). Kun teonnimellä on sekä subjekti- tai objektigenetiivi että lokatiivinen adverbiaali, adverbiaali on niin ikään yleensä teonnimen jäljessä (c).

(b)
– – perusteluvelvollisuus koskee myös poikkeamista sellaisista sääntelyistä, joita on vasta suunniteltu Euroopan taloudellisen integraation puitteissa. (a) | Toivoa antoi käynti varsinaissuomalaisella luomutilalla, joka oli ollut luomuviljelyssä 25 vuotta. (l)
(c)
Dawsonin ensimmäinen tehtävä oli hoitaa prinssi Charlesin vierailu joukko-osastossaan. (l) | Täysjousitetuissa pyörissä on hyödynnetty BMW:n vahvaa osaamista moottoripyöräpuolella. (l) | Huhutaan, että – – nykyiset vallanpitäjät suunnittelisivat hänen kutsumistaan kotiin maanpaosta Roomasta. (l) | – – ikääntyneiden kotona asumista kannattaa tukea – –. (a)

Kun teonnimi on preposition täydennyksenä, siihen liittyvä lokatiivinen adverbiaali on yleensä teonnimen jäljessä (d), mutta päinvastaisetkin tapaukset ovat mahdollisia (e).

(d)
– – japanilaiset eivät olleet lähelläkään [onnistumista pommin rakentamisessa]. (l) | Ennen [osallistumistaan BOC Challengeen] Salmi työskenteli Makrotalo Oy:n palveluksessa – –. (l) | – – muutamaa päivää ennen [lähtöäni Saksaan] Boxsteria koeajamaan, kuulin Porschen maahantuonnin lakkauttamisesta. (l)
(e)
– – ennen [Italian MM-kisoihin lähtöä] suomalaiset kiekkoilijat ilmoittivat ensikertaa tavoitteekseen kultamitalit. (l)

Sen sijaan kun teonnimi on postposition täydennyksenä, lokatiivinen adverbiaali edeltää aina teonnimeä (f), samoin kun teonnimi on substantiivin genetiivimääritteenä (g).

(f)
– – kananmunien hinta romahti [EU:hun liittymisen] jälkeen, – –. (l) | – – Etelä-Afrikka on [apartheidista luopumisen] jälkeen käytännössä demokraattinen valtio, – –. (l)
(g)
Näissä tilanteissa yksittäisen kansanedustajan ryhmäpäätöksistä poikkeamisen moraalisuus riippuu toiminnan perusteluista. Mikäli esim. suurten hallituspuolueiden ryhmäpäätöksistä poikkeamisten taustalla on vain populistinen pyrkimys kerätä huomionarvoa – –. (l)

Tekijännimeen liittyvä adverbiaalitäydennys on etuasemainen riippumatta adverbiaalin merkityksestä (tekijännimistä » § 251254):

(h)
äidin tississä roikkujat (L) | Ensimmäinen kolmelta viimeiseltä kierrokselta karsiutuja oli Zelezny. (L) | Tyypillinen Kallioon muuttaja on nuori aikuinen. (L) | Tämän kesän Ruokolahden leijona oli sammakosta ennustaja. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot