Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Taipumaton substantiivimäärite > § 568 Taipumaton määrite edellä: Peugeot 205:tä, TV 1:ssä

§ 568 Taipumaton määrite edellä: Peugeot 205:tä, TV 1:ssä

Taipumaton määrite voi myös edeltää edussanaa. Tällöin lausekkeen rakenteellisena, taivutusmuotoisena edussanana on substantiivisesti käytetty numeraali-ilmaus, joka tarkoittaa sarjan tai luokan jäsentä, ja taipumattomana määritteenä on erisnimi. Tällaiset ilmaukset ovat esim. osoitteita tai tuotemerkkejä (a) tai luokittelevia yleisnimiä (b). Taivutusmuotoinen sana osoittaa lausekkeen rakenteellisen suhteen muuhun lauseeseen.

(a)
[Maneesikatu 2b:ssä] punatiilinen asuintalo sai pylväikön 1909, – –. (a) | – – silminnäkijä ajoi [tummaa [Peugeot 205:tä]] – –. (L) | Ensimmäiset Saab Ysikuutoset koottiin syyskuun lopulla. (l) | Ajurit Windows 95:lle ja 3.x:lle toimitetaan neljällä levykkeellä. (l) | – – hän nukkuukin alasti, vain Chanel viitosen tuoksu peittonaan. (k)
(b)
Onnettomuus sattui klo 22:n tienoilla [Kuopion ja Kuhmon välisellä [valtatie 75:llä]]. (l) | Tuiran sairaalan osasto 2:ssa on asiakkaiden käytettävissä 14 asiakashuonetta, – –. (E) | Huoltoa Viljamaalla erikoiskoe 20:n jälkeen – –. (l) | TV 1:n ajankohtaistoimituksen toimituspäällikkö (l) | – – minut vietiin Sairaala nro 6:een – –. (l)

Ilmaukset Maneesikatu 2b:ssä ja valtatie 75:llä toimivat lauseessa rakenteellisesti kuten yksi substantiivi, sillä vain tämä kokonaisuus voi saada määritteitä: viihtyisässä [Maneesikatu 2b:ssä], tummaa [Peugeot 205:tä].

Taipuvan numeroilmauksen ja taipumattoman substantiivin suhde muistuttaa rakenteeltaan taipumattoman etunimen tai nimikemääritteen ja sukunimen suhdetta tai yhdyssanan taipumattoman määriteosan ja edusosan suhdetta (c) (» § 599). Näiden ilmausten rakenteellinen peilikuva on taipuvan substantiivin ja taipumattoman määritteen suhde (d) (» § 567).

(c)
pirteää Maija Miettistä | pirteää talonmies Miettistä | kauniissa kivitalossa | vrt. vilkkaalla valtatie 5:llä
(d)
Luin monitasoista romaania Putkinotko.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot