Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet > § 565 Määrite rajaa tarkoitteen tai vain luonnehtii

§ 565 Määrite rajaa tarkoitteen tai vain luonnehtii

Substantiivin määrite on tulkittavissa restriktiiviseksi eli rajaavaksi tai epärestriktiiviseksi eli lisääväksi (» § 11651166). Restriktiiviset määritteet rajaavat substantiivin tarkoitteen potentiaalisten tarkoitteiden joukosta. Esimerkissä (a) relatiivilause rajaa mahdollisten henkilöiden joukon tietynlaiseksi ja (b):ssä demonstratiiviset määritteet toimivat osoittavina tunnistimina rajaten muut mahdollisuudet pois.

(a)
Poissaolevan puolesta taas tuli vastata sellaisen henkilön, joka parhaiten tiesi hänen sairastamisestaan. (ou)
(b)
Ja tätä miestä korventaa vaalikampanjassaan se toinen tyttöministeri peräkkäin oikeusministeriössä. (l)

Jos substantiivin tarkoite taas on kontekstissa yksiselitteinen (mainittu tai nimetty), määrite tulkitaan lisääväksi, epärestriktiiviseksi (c). Epärestriktiiviset määritteet siis luonnehtivat entiteettiä rajoittamatta sen tarkoitteen alaa.

(c)
– – sorakentän takana kohoavat korkeat harmaanruskeat vuoret, joilla kulkee Afganistanin raja, ja musta tupruttava juna ajaa yli kuolleen maan. (l) | Hyvänä esimerkkinä tällaisesta ihmisestä on serkkuni isä, joka jäi eläkkeelle linja-autonkuljettajan virasta viime keväänä. (yo) | Äänekoski voittanee heikosti menestyneen Lappeenrannan. (ou)

Selvää rajaa epärestriktiivisen ja restriktiivisen määritteen välillä ei ole. Sinänsä kuvailevaakin adjektiivia voi käyttää restriktiivisesti, kun sitä painottamalla ilmaistaan vaikkapa kontrastia toiseen samaa luokkaa edustavaan tarkoitteeseen. Esimerkiksi seuraavassa adjektiivilla uusi rajataan puheena olevien autojen joukosta vanhemmat mallit pois: Uusi Primera erilaistetaan kilpailijoista sillä, että edullisimmasta mallista lähtien autossa on täydellinen turvavarustus – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot