Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Adjektiivimääritteet > Kuvailevat ja kategorioivat adjektiivimääritteet > § 585 Kategorioivien adjektiivien paikka: suuri puinen laiva

§ 585 Kategorioivien adjektiivien paikka: suuri puinen laiva

Absoluuttista ominaisuutta ilmaisevat kategorioivat adjektiivit ovat yleensä substantiivikantaisia johdoksia tai ainakin niillä on substantiivivastine. Ne ilmaisevat mm. materiaalia kuten puinen, olemuksellista kuuluvuutta johonkin kuten taloudellinen, klassinen, alkuperää tai paikallista kuuluvuutta johonkin kuten ranskalainen, paikkakuntalainen (inen-adjektiivijohdoksista » § 261, 191). Ne ilmaisevat asian tai olion pysyvintä tai olennaisinta olemusta (» § 606). Yleensä kategorioiva adjektiivi sijoittuu kongruoivista adjektiivimääritteistä lähimmäksi substantiiviedussanaa (a). Kun käsite vakiintuu tai ilmaus muuten kiteytyy, kategoriaa ilmaiseva sana voi esiintyä yhdyssanan määriteosana (b). Alkuperää tai materiaalia luonnehtiva adjektiivimäärite on harvemmin kuvailevan adjektiivin edellä (c).

(a)
[suuri [puinen laiva]] (l) | raskas lasinen kattolamppu (l) | tyylikäs silkkinen hiusdonitsi (L) | aivan uusia sosiaalisia keksintöjä (l) | kirjava poliittinen lehdistö (E) | Ranskan heikentynyt taloudellinen tilanne (l) | Espanjan uusi keskustalainen pääministeri (l) | – – muistuttaisin – – lukijoita umpikieroista savolaisista sukujuuristani, mikä siirtää vastuun lukijalle. (E)
(b)
hiiltynyt puuharava (l) vrt. puinen harava | laakeat lasivadit (l) | Muodikas intialaisnainen (l) | tae jatkuvalle talouskasvulle (l)
(c)
Syyrialaisen korkea-arvoisen virkailijan mukaan Israelin on muutettava aiempia kantojaan (l) | Virolainen sinivalkoinen poliisiauto saa kyytiä. (l) | Puinen pieni kirkko on korjattu – –. (l)

Kun substantiivia määrittää useampi kategorioiva adjektiivi, ensimmäisenä niistä on tavallisesti alkuperää tai paikkaa ilmaiseva määrite:

(d)
[Karistolta] ei 1932 ilmestynyt ainoatakaan [kotimaista [kaunokirjallista uutuutta]]. (A) | Butley Suffolkin lordi on ylpeä ollessaan ensimmäinen sikhi, jolla on englantilainen aristokraattinen arvonimi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot