Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Objekti- ja subjektigenetiivi > § 576 Mikä on subjektigenetiivi?

§ 576 Mikä on subjektigenetiivi?

Substantiivin genetiivimäärite voi vastata myös kanta- tai korrelaattiverbin subjektia. Tämä koskee verbikantaisista substantiiveista teonnimiä, teon tuloksen ja tilaisuuden nimiä. Vaikka subjekti on verbin täydennys, verbikantaisen substantiivin subjektitulkintaista genetiivilaajennusta ei voi yhtä selvästi katsoa pääsanansa täydennykseksi. Seuraavassa puhutaan yleistävästi subjektigenetiivistä tai subjektitulkintaisesta genetiivistä määritteinä.

Verbikantaisen substantiivin subjektitulkintainen genetiivimäärite vastaa yleensä intransitiivisen verbin subjektia (a). Subjektigenetiivi ilmaisee tekijää, kokijaa tai vastaavaa. Transitiivisen kantaverbin tapauksessa genetiivimäärite saa useimmiten objektitulkinnan (» § 575), mutta subjektigenetiiviäkin esiintyy (b) (kaksitulkintaisista subjekti- ja objektigenetiivitapauksista » § 577).

(a)
tytön juokseminen vrt. tyttö juoksee | koiran haukunta vrt. koira haukkuu | junan tulo vrt. juna tulee
 
suuren väestönosan syrjäytyminen pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle, koko pohjoismaisen hyvinvointivaltion romahtaminen (l) | ennen gongin kumahtamista (l) | Laivan kulku (k) | Mikan paluu (l) | kiinalaisten muutto maaseudulta (l) | naisten tupakointi (E) | myrskyn mylvintä (l) | maantien kohinat ja tuulen suhinat (l) | pojan syntymä (k)
(b)
lääkärin tutkimus vrt. lääkäri tutkii | puutiaisen purema vrt. puutiainen puree
 
hevosen potku (E) | – – yli 40-vuotiaat joutuvat lääkärin tarkastukseen ja kuntotestiin. (l) | Pieni pettymyksen pisto tuntui kuitenkin sisimmässäni, – –. (k)

Teon tuloksen ja tekotilaisuuden nimitysten sekä leksikaalistuneiden teonnimien yhteydessä ihmistarkoitteisen tai -sisältöisen genetiivimääritteen subjekti- ja possessiivinen tulkinta ei ole aina erotettavissa toisistaan (c), ei myöskään muiden verbivastineellisten (d) tai verbivastineettomienkaan substantiivien (e) tapauksessa.

(c)
Ruben Stillerin määritelmä helvetistä (l) | Eila Pennas-vainaan erinomainen suomennos (l) | hoitajien uupumus (l) | Perun uuden presidentin virkaanastujaisissa (l) | vanhemman mekaanikon läksiäisiä (k) | myyntivirkailijan vastaus (l) | Väyrysen veto (l) | Viron vienti Saksaan (l) | Bulgarian ulkomaankauppaministerin Suomen vierailu (l) | Lancian tarjousten epämääräisyys (l) | Hrustsevin puhe (l) | näkijänaisen kirous (k) | ensisynnyttäjän kärsimykset (k)
(d)
tuoreen ruohon tuoksu (k) | myrskyn tuhot (l) | Vehmasen hymy (k) | Arafatin tuomio itsemurhaiskulle (l) | Sipilän analyysi (k) | Kananmunantuottajien hätä hinnoista (l) | Hollannin häpeän hetket (l) | homeen terveyshaitat (l) | rottien reaktioita (a) | Hämäläisen rakkaus Paavolaiseen (k) | puolueväen kritiikistä (l) | Vieraiden virta (k) | SPR:n apu Länsi-Afrikkaan (l)
(e)
Turtolan artikkeli (l) | suomalaisten huonekaluviejien virheet (l) | Nesteen esimerkki (l) | näiden ihmisten riski kuolla (l) | Setälän kieliopin jälki (l) | August Mellinin Lahteen 1890 valmistunut komea hirsikirkko, – – raivattiin Alvar Aallon kirkon tieltä 1977. (l) | Simbergin Halla on aina yhtä hyytävä kokemus kuin myös Rissasen Isän kuolema. (l)

Monien intentionaalisuutta implikoivien ominaisuudennimien genetiivimäärite on subjektimainen: nuoren valmius ’nuori on valmis’, porukan yksituumaisuus.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot