Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina > § 594 Pikakatsaus substantiivien lausemääritteisiin

§ 594 Pikakatsaus substantiivien lausemääritteisiin

Substantiiveilla on kolmenlaisia lausemääritteitä. Kaikki substantiivit voivat saada määritteekseen relatiivilauseen (a). Mentaalista tilaa tai toimintaa kuvaavat substantiivit saavat määritteeksi myös että-lauseen, eräät lisäksi kun-lauseen (b) sekä alisteisen kysymyslauseen (c). Lausemääritteitä käsitellään luvussa Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana » § 11441176.

(a)
Tiesin sukunimen ja tiesin [talon, jossa kundi asui]. (k) | [Kansakunta, joka säätelee aikuisten kulttuuria lasten tason mukaan], ei ole aikuinen. (l) | Koikkarin klubi on kylminä päivinä [ainoa paikka, missä voi olla]. (l) | [Sinä päivänä kun Iltalehti alkaa tulla ilmaiseksi kotiin], muutan Ruotsiin. (l)
(b)
Mieleeni hiipi [ajatus, että ehkäpä asioita pitäisi miettiä uudestaan]. (l) | Jaoston eräs jäsen sanoo odottavansa hiukset pystyssä [päivää, kun swap-tappioita aletaan realisoida] – –. (l) | jääkaapin ovessa mull oli [lappu että mulla olis silloin lauantaiks korttipeli-ilta] (p)
(c)
Olisi ollut mielenkiintoista mitä tupakkaa ja viinaa autonsa kyljissä mainostava Häkkinen olisi vastannut [kysymykseen onko mitään tuotetta, jota et suostu mainostamaan]? (L) | Huoltomme pystyy kertomaan [monta surullista tarinaa, kuinka kokematon asentaja on saanut paljon vahinkoa aikaiseksi]. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot