Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivien luokkia > Verbivastineelliset substantiivit > § 560 Verbikantaiset ja verbikorrelaatilliset substantiivit

§ 560 Verbikantaiset ja verbikorrelaatilliset substantiivit

Verbivastineelliset substantiivit ovat joko verbikantaisia tai muuten verbin kanssa samavartaloisia. Verbikantaiset substantiivit ovat johdoksina selvemmin rajattavissa oleva ryhmä. Ne ovat teonnimiä kuten syöminen, epäily, hyppy, olo, teon tuloksen nimiä kuten teos, hake, jauho tai tekijännimiä kuten laulaja, petturi. Verbikantaisiin substantiiveihin kuuluu myös mm. välineen nimiä, esim. leikkuri, avain, tekopaikan nimiä kuten kutomo, puhdistamo sekä tilaisuuden nimiä, esim. avajaiset, lopettajaiset. (Johdostyypeistä » § 221259.)

Muita kuin verbikantaisia verbivastineellisia substantiiveja ovat sellaiset, joita ei ole johdettu verbistä mutta joilla on samavartaloinen verbivastine eli ‑korrelaatti. Usein tällaisen substantiivin ja sen verbivastineen välillä on samanlainen semanttinen suhde kuin verbin ja siitä johdetun teonnimen välillä, esim. rakkaus, viha, inho, reaktio, kampanja; vrt. rakastaa, vihata, inhota, reagoida, kampanjoida. Verbistä johtamattomat verbivastineelliset substantiivit eivät kaikki assosioidu yhtä selvästi verbiin, eivätkä vastaavuussuhteet ylipäänsäkään ole yhtä systemaattiset kuin verbien ja teonnimien välillä. Kaikilla verbivastineellisilla substantiiveilla on kuitenkin lausekkeen muodostuksen kannalta sen verran yhteisiä piirteitä, että niitä käsitellään tässä yhtenä ryhmänä (lausemaisuudesta » § 878).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot