Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Genetiivimääritteiden keskinäiset suhteet > § 579 Subjekti- ja objektigenetiivin järjestys

§ 579 Subjekti- ja objektigenetiivin järjestys

Kun substantiivin peräkkäiset genetiivimääritteet ovat subjekti- ja objektigenetiivi, subjektitulkintainen on aina ensin: äidin kahvin juonti (a). Objektigenetiivi voi esiintyä myös yhdyssanan määriteosana: äidin kahvinjuonti (b).

(a)
[Päiväkotilasten [laulujen oppimisesta]] jyväskyläläisväitös (l) | [Nuorten tyttöjen [päihteiden käyttö]] on yleistynyt. (L) | Tästä on seurannut [asuntovelallisten [lainojen lyhennysten ja korkojen hoito-ongelmia]] – –. (a) | [Suomen joulupukin [Amerikan-valloituksen aloittaminen]] mantereen länsirannikolta (l)
(b)
Joskus perheessä riideltiin, aihe oli yleensä [äidin kahvinjuonti]. (l) | [CD-soittimen virheensieto] todettiin mittausten ja kuuntelun perusteella hyväksi, – –. (l)

Objektigenetiiviä edeltävä genetiivilauseke voidaan joskus hahmottaa joko subjektitulkintaiseksi tai possessiiviseksi määritteeksi, joskin konteksti yleensä ohjaa tarkoitettuun tulkintaan (c). Kuitenkin kun objektigenetiiviä edeltää adjektiivi, rakenne on yksitulkintainen: ensimmäinen NP tulkitaan subjektigenetiiviksi (d).

(c)
Sibeliuksen perikunta paheksui Gothonin Sibeliuksen musiikin sormeilua. (A) | Tällä tarkoitetaan mm. työntekijöiden yritysten päätöksentekoon osallistumisen kehittämistä. (l)
(d)
[Vanhempien [liian ankara lasten kohtelu]] on ajan myötä vähentynyt. (L) vrt. vanhempien lasten kohtelu | – – ajatus työväenpuolueen valtaanpaluusta saa hänet näkemään painajaisia. Häntä puistattaa [mediakeisari Rupert Murdochin [häpeilemätön labourin Tony Blairin liehittely]]. (l)

Huom. Verbivastineellisen substantiivin objekti- tai subjektigenetiiviä voi vastata myös nominatiivisijainen yhdyssanan määriteosa: Mäntysen eläintuntemus (l); UKK-perinneyhdistys ärtyi Koiviston Kekkos-kritiikistä (L), hintakehitys, kurssilasku (» § 414415).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot