Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Genetiivimääritteiden ja muiden määritteiden suhde > § 580 Pronominimäärite vs. genetiivimäärite

§ 580 Pronominimäärite vs. genetiivimäärite

Demonstratiiviset määritteet edeltävät genetiivimääritteitä (a). Indefiniittipronominit eräs, jokin, joku, yksi ja kvanttorit jokainen, kaikki voivat yleensä sijaita possessiivista tai muuta kuuluvuutta ilmaisevan genetiivimääritteen edellä tai jäljessä (b), mutta edeltävät mittailmausten genetiiviä (c) (» § 571, jossa myös genetiivi- ja numeraalimääritteiden suhteesta).

(a)
Minkälainen syntyhistoria tällä sinun persoonallisella palstallasi on – –. (p) ~ *sinun tällä palstallasi | Nyt se minun ikioma hoitajani tuli (l) | tule ostamaan oma lippusi tähän vuoden parhaaseen biletapahtumaan (E)
(b)
Kaikki meidän neuvottelijamme ovat paikalla täällä Helsingissä. (L) | Mix teidän kaikki keikat on K-18!?!?? (E) | – – mikäli jokin tekstin kohta tuntuu epäselvältä, on sitä yhä syytä verrata esim. englanninkieliseen – – versioon. (E) ~ tekstin jokin kohta
(c)
joku ~ jokainen litran purkki | kaikki kilon jauhopussit

Indefiniittipronomini tai numeraali saattaa genetiivimääritteenä saada jälkeensä joukkoa ilmaisevan elatiivilausekkeen, esim. Hän oli yhden tytöistä äiti, joka oli kuullut tämän kadonneen (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot