Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Adjektiivimääritteet > Kuvailevat ja kategorioivat adjektiivimääritteet > § 584 Kuvailevien adjektiivien keskinäinen järjestys

§ 584 Kuvailevien adjektiivien keskinäinen järjestys

Suhteellista ominaisuutta ilmaisevat kuvailevat adjektiivimääritteet ilmaisevat substantiivin tarkoitteen objektiivisesti havainnoitavia ominaisuuksia kuten ikää, väriä, kokoa, pituutta, korkeutta, tai ne ovat asenneadjektiiveja, jotka ilmaisevat puhujan subjektiivista asennetta sanottuun, esim. ihana, hirveä (» § 605606).

Subjektiivisemmin asennetta ilmaisevat adjektiivit sijaitsevat yleensä kauempana edussanasta kuin objektiivisemmin kuvailevat adjektiivit: viehättävät valkoiset alushousut, kaunis korkea rakennus. Peräkkäiset kuvailevat adjektiivimääritteet ovat keskenään hierarkia- tai rinnastussuhteessa. Asenneadjektiivin voi katsoa määrittävän neutraalimmin kuvailevan adjektiivin ja edussanasubstantiivin muodostamaa kokonaisuutta.

 
[viehättävät [valkoiset alushousut]] | Pat on siis se ihana vaalea kundi. (l) | Viereisessä pöydässä kaunis keski-ikäinen nainen söi yksinään, – –. (k) | Uusien jäsenten hyväksyminen EU:hun on taas ollut Välimeren kansoille hyödyllinen pieni rahastustilaisuus, jota ei ole jätetty käyttämättä. (l)

Rinnasteisuutta merkityksen kannalta osoittaa kuitenkin se, että esim. ilmauksessa viehättävät valkoiset alushousut housut ovat sekä viehättävät että valkoiset. Silloin kun asenneadjektiivi on neutraalimmin kuvailevan adjektiivin jäljessä, suhde on vielä tulkinnanvaraisempi. Rinnasteisissa tapauksissa adjektiivien välissä voisi olla ja-konjunktiokin.

 
Keskustorille saatiin äskettäin uusi hieno terminaali, – –. (E) ’uusi ja hieno terminaali’ ~ ’uusi [hieno terminaali]’ | Hän halusi säilyttää mielessään kuvan elävästä, kauniista nuorukaisesta. (k) ’elävä ja kaunis nuorukainen’

Myös adjektiivien pituus voi vaikuttaa määritteiden keskinäiseen järjestykseen: kahdesta muuten samantyyppisestä adjektiivista pitempi usein seuraa lyhyempää. Pitempi adjektiivi on tavallisesti johdos.

 
pieni kevyehkö jakkara vrt. kevyehkö pieni jakkara
vihreä mäkinen maisema   mäkinen vihreä maisema
kiva positiivinen ihminen   positiivinen kiva ihminen

Partisiippilausekkeet saattavat muodostaa kompleksisiakin substantiivin etumääritteitä. Partisiippilauseke edeltää usein yksinkertaista adjektiivimääritettä.

 
kauniisti laskeutuva tyylikäs verhokangas (L) | Polkupyörällä tarkoitetaan [yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen rakennettua, vähintään kaksipyöräistä, polkimin tai käsikammin varustettua] moottoritonta ajoneuvoa. (A) | Onnentoivotukset terhakkaalle tänään 50 vuotta täyttävälle PT:lle (L)

Mitään ehdottomia keskinäisiä järjestyksiä substantiivin adjektiivimääritteille ei ole. Ensimmäisenä adjektiiveista voi joskus olla objektiivisesti kuvaileva adjektiivi ja lähimpänä edussanaa arvottava. Eri sanajärjestysvariantit saattavat olla periaatteessa samanveroisiakin.

 
Voit lähteä lomailemaan ja hankkia pieniä kivoja lahjoja ystäville. (E) ~ kivoja pieniä | Kansa on jättänyt jäähyväisensä nuorelle kauniille prinsessalle. (l) ~ kauniille nuorelle

Pitkät adjektiiviketjut substantiivin määritteinä ovat useimmissa tekstilajeissa suhteellisen harvinaisia, esim. seuraavanlaiset: Sinä luonnosta pitävä, huumorintaj., rehellinen, 30–35v mies 08-alueelta. Sinua etsii vaalea, symppis, 28v, omillaan toimeentuleva yh-äiti (E).

Huom. Kirjoituksessa voidaan adjektiivimääritteiden keskinäinen rakenteellinen suhde merkitä pilkulla joko rinnasteiseksi, esim. virkeä, valpas vanha presidentti (l), tai lisäykseksi: Puhdasta kotimaista, pohjalaista perunaa (mainos) (» § 1059).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot