Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivien luokkia > Monikkosanat > § 559 Sanalla yksikkö- ja monikkokäyttöä: illallinen vs. illalliset

§ 559 Sanalla yksikkö- ja monikkokäyttöä: illallinen vs. illalliset

Eräitä kahdesta tai useammasta osasta koostuvaan entiteettiin viittaavia sanoja käytetään varsinaisten monikkosanojen tavoin, mutta niillä on myös normaalia yksikkökäyttöä. Joillakin niistä on monikossa sama merkitys kuin yksikössä, esim. kärryt ~ kärry (a). Toisilla taas monikollisen sanan merkitys poikkeaa yksiköllisen sanan merkityksestä, esim. siten että monikkomuotoinen tarkoittaa järjestettyä tilaisuutta (b).

(a)
kärryt, kilpailut, kisat, vaalit
 
Eduskuntavaalit lähestyvät. (E) | Presidentinvaali käynnistyy tänään, – –. (L) | Yhdysvalloissa perjantaina alkavat MM-kisat ovat ensimmäiset Euroopan ja Etelä-Amerikan ulkopuolella. (l) | Kuusamon koskenlaskukisa on ainutlaatuinen elämys kokemusvarastooni. (l)
(b)
kutsut, messut, päivälliset, illalliset, syntymäpäivät; rattaat
 
– – Holkerin päivälliset ovat joka tapauksessa juhlavat. (l) | Kahden päivän kokoukseen mahtui kaksi lounasta ja päivällinen. (l) | Kutsut pitää järjestää toimittajille, ei tavallisille rivikansalaisille. (l) | Korhonen on saanut paikalliselta puskapilotilta kutsun kahville. (l) | Tukholman messut ovatkin lajissaan Pohjoismaiden suurimmat. (l) | Musta messu oli katolisen messun vastariitti: – –. (l)

Monikollinen sana voi myös viitata kollektiivisesti kokonaisuuteen, esim. jalat, portaat, ja yksiköllinen tuon kokonaisuuden osaan: jalka, porras.

Eräiden instituutioiden ja paikkojen nimet ovat monikkomuotoisia, vaikka viittauskohteena on käytännössä yksi kokonaisuus, tosin usein osista koostuva:

(c)
ilmavoimat, puolustusvoimat; Yhdistyneet kansakunnat; Alpit, Andit, Antillit, Lofootit, Yhdysvallat, Virrat; Wienin filharmonikot; Helsingin Sanomat, Napapiirin Palloketut

Tällaisissa tapauksissa vallitsee luvun suhteen yleensä muodollinen inkongruenssi, joskin myös kongruenssia esiintyy ainakin subjektin ja predikaatin välillä, ei niinkään adjektiivimääritteen ja edussanan välillä (» § 1275, 1304).

(d)
Yhdysvallat on tiukentanut alkoholilainsäädäntöään. (l) | – – Yhdysvallat saanevat seuraa. (l) | Monirotuinen ja ‑kulttuurinen Yhdysvallat on ollut eturivin maa – –. (l) | Kuopiossa ilmestyvässä Savon Sanomissa kolumnisti Esa Mäkinen pohtii – –. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot