Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Objekti- ja subjektigenetiivi > § 577 Kaksitulkintaisuutta: objekti- vai subjektigenetiivi?

§ 577 Kaksitulkintaisuutta: objekti- vai subjektigenetiivi?

Verbivastineellisen substantiivin genetiivimäärite saattaa olla kaksiselitteinen subjekti- ja objektitulkinnan välillä. Tulkinta perustuu kontekstiin ja pragmaattisiin päätelmiin. Seuraavat esimerkit on ryhmitelty ensisijaisen tulkinnan mukaan:

 
Objektigenetiivi: Oravan väistö aiheutti kuolonkolarin (L) | Niinistö: Hallituksen ”nakertamisen” on loputtava (L) | Geena Davis on ilmoittanut saaneensa tarpeekseen miehensä Renny Harlinin haukkumisesta. Suomen miniää harmitti täkäläisten iltapäivälehtien tapa kaivaa esiin vain huonot arviot pariskunnan uutuuselokuvasta The Long Kiss Goodnight. (l)
 
Subjektigenetiivi: [Elisabeth Rehn ei] välittänyt puolueensa miesten syrjinnästä, eikä sortunut heidän vähän hyväntahtoiseen vähättelyynsä. (L) | Neuvostoliiton voiman kasvu ja tämän Yhdysvalloissa aiheuttama pelko johtivat jännityksen lisääntymiseen. Oliko amerikkalaisten pelko aiheellinen vai ei, on kysymys, josta vielä kauan tullaan väittelemään. (l) | Kouluttajan pitää vaikuttaa ryhmään myös omalla persoonallaan, silloin vuorovaikutus on avointa, ”karisma” ja oppilaiden arvostus kasvavat. (l) | Päihtyneet matkailijat aloittivat keskinäisen karjuntakilpailun. Lentoemäntien rauhoitusyritykset eivät auttaneet. (L)

Tapauksista, joissa on sekä subjekti- että objektigenetiivi » § 579.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot