Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > § 573 Genetiivimääritteen tulkinnoista

§ 573 Genetiivimääritteen tulkinnoista

Substantiivin etumääritteenä oleva substantiivilauseke on yleensä genetiivissä. Sen ja edussanan merkityssuhde riippuu molempien tyypistä ja merkityksestä. Suhdetta voi tulkita joskus vaihtoehtoisin tavoinkin.

Prototyyppisen substantiivin genetiivimäärite tulkitaan tavallisesti possessiiviseksi tai muuta kuuluvuutta ilmaisevaksi (a) (» § 574). Kun substantiivilla on intransitiivinen kantaverbi, genetiivimäärite tulkitaan yleensä subjektigenetiiviksi, ja transitiiviverbikantaisten tapauksessa objektigenetiiviksi (b). Verbivastineellisilla substantiiveilla kilpailevat tulkinnat ovat subjekti-, objekti- ja possessiivinen genetiivi (c). (» § 575577.)

(a)
tytön omaisuus, lehmän häntä, Suonenjoen asema
(b)
työntekijän lähtö, myrskyn pauhu | työntekijän opastaminen, omenan syönti
(c)
rikollisen häpeä | oppilaiden kritiikki

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot