Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivit sanaluokkana > Substantiivin luku > § 552 Yksikkö- ja monikkomuotojen merkitys

§ 552 Yksikkö- ja monikkomuotojen merkitys

Substantiivilla on luku- eli yksikkö- ja monikkotaivutus. Tavallisesti yksiköllisellä NP:llä ilmaistaan yhtä oliota tai muuta entiteettiä ja monikollisella tällaisten joukkoa. Lukuero on selvä jaotontarkoitteisilla, yksilöitävillä substantiiveilla (» § 554). Substantiivin määritteenä adjektiivi mukautuu substantiivin lukuun ja sijaan, ja lauseen predikaatti mukautuu subjektina olevan substantiivin lukuun:

(a)
Nuori tyttö istui märällä toripöydällä. | Nuoret tytöt istuivat märillä toripöydillä.

Eräissä tapauksissa lukusuhteet eivät vastaa ulkomaailman suhteita. Yksiköllinen kollektiivisana kuten perhe, nuoriso tarkoittaa yksilöiden joukkoa (» § 557), ja toisaalta monikkomuotoinen monikkosana kuten häät tarkoittaakin yhtä entiteettiä (» § 558). Lisäksi useaa tarkoittavan numeraalin kanssa substantiivi on yksikössä: kaksi poikaa, viidelle pojalle (» § 772, 1305).

Yksikkömuotoinen substantiivi voi tarkoittaa useampaa kuin yhtä myös erottamattoman omistuksen ilmauksissa. Ruumiinosa tai muu entiteetti, jollaisia kullakin on vain yksi, ilmaistaan usein yksikössä vaikka omistajia on useita (b). Monikollinenkin vaihtoehto on mahdollinen (c). Samoin kun substantiivi ilmaisee toimintaa, yksikkömuoto voi viitata useampaan toimijaan (d).

(b)
– – kaikki pudistelivat päätään – –. (k) | – – valkeakoskelaiset voivat jatkossakin luottaa nenäänsä. (l) | Joskus olin nähnyt – – mustiin pukeutuneita mummoja risukasat selässään. (k) | Jos sydämessämme on rakkautta, saa läheisemmekin rakkautta meiltä. (E)
(c)
Vares ja Donna ravistivat vaitonaisina päitään. (k) | Muut suomalaiset europarlamentaarikot nyrpistivät happamena neniään, – –. (l) | – – siinä on toistasataa piipittäjää nokat ojossa. (k) | Muistosi säilyy ikuisesti sydämissämme – luokkakaverit (E)
(d)
Helmi-tädin kauneus oli lähes salvannut heidän maalaistyttöjen hengityksen – –. (k) | Heidän itsehillintänsä on katoamassa – –. (l)

Yksikkömuotoisella substantiivilla voi olla rinnasteinen adjektiivi- (e) tai genetiivimäärite (f), joka osoittaa, että kyseessä on useampi entiteetti (» § 13101311).

(e)
Rakennuksessa oli eteinen, leivintupa, jossa oli [iso ja pieni] leivinuuni, – –. (A)
(f)
Ministeri Laine korostaa artikkelissaan – – eurooppalaisten kielten osaamista, englannin ohella [saksan, ranskan ja venäjän] kielen taitoa (l) | [Suomen ja Ruotsin] EU-jäsenyys ja EU:n yhteistyösopimukset Baltian maiden sekä Puolan kanssa tekevät Itämerestä eurooppalaisen meren. (l)

Myös kiteytyneissä ilmauksissa yksikkömuotoinen substantiivi voi viitata useampaan, esim. kengät jalkaan, hansikkaat kädessä, vrt. *kuulokkeet korvalla, *aurinkolasit silmällä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot