Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet > hauta-jaiset, läks-iäiset > § 259 Monikollisia tilaisuuden, juhlan ja lahjan nimityksiä

§ 259 Monikollisia tilaisuuden, juhlan ja lahjan nimityksiä

Johtimen ‑jAinen ~ ‑iAinen sisältävät verbikantaiset substantiivit tarkoittavat tilaisuutta tai juhlaa, jonka keskeisenä sisältönä on kantaverbin ilmaisema aktiviteetti. Nämä substantiivit ovat yleensä monikkosanoja eli esiintyvät vain monikkomuotoisina (» § 558). Tyyppiin kuuluu viitisenkymmentä sanakirjalekseemiä, ja se voi karttua. Kantavartalo on yleensä kaksitavuinen, joskus kolmitavuinenkin.

Johtimet ‑jAinen ja ‑iAinen liittyvät verbin (vahvaan) vokaalivartaloon ja ovat täydennysjakaumassa. Johdin ‑iAinen esiintyy kaksitavuisen e- tai i-vartalon yhteydessä (vartalon loppuvokaali katoaa tai sulautuu johtimen alku-i:hin: potk-iaiset), johdin ‑jAinen muulloin. Supistumavartalon pitkä vokaaliaines lyhenee tai menettää A-loppunsa johtimen edellä (ryyppä-jäiset, ero-jaiset < eroa-). Vokaaliyhtymän i.Ai tavurajan j:mäisestä ääntämyksestä voi seurata kirjoitusasun vaihtelua: vihki(j)äiset, tupaantuli(j)aiset (skt).

Kollektiivista, yleensä järjestettyä juhlaa, tilaisuutta tai tapahtumaa ilmaisevat esim. seuraavat jAinen- ~ iAinen-johdokset:

 
‑jAiset: avajaiset, hautajaiset, kihlajaiset, maistajaiset ~ maistiaiset, myyjäiset (PS), julkistajaiset, valmistujaiset (skt) | ‑iAiset: läksiäiset, potkiaiset, ristiäiset, tanssiaiset, vihkiäiset

Vuotuisten juhlapyhien nimityksiä ovat yksikölliset laskiainen, loppiainen ja pääsiäinen. Muita kuin verbikantaisia tilaisuuden nimityksiä ovat esim. arpajaiset, fuksiaiset, lakkiaiset ja naamiaiset.

Verbikantainen jAinen- ~ iAinen-johdos voi saada genetiivimääritteen tai määriteosan, joka vastaa kantaverbin objektia (a) tai harvemmin subjektia (b), tai määriteosan, joka vastaa adverbiaalia (c).

(a)
harjannostajaiset, penkinpainajaiset, vaalivalvojaiset, kesän päättäjäiset firman mökillä (sl) | rakennuksen viralliset luovuttajaiset (k) | Katan isä organisoi kotikyläänsä Pohjanmaalle vanhan kotitalonsa polttajaiset. (L) | Kaksikymmentä vuotta istuneen puheenjohtajan kaatajaisiin matkasi iso joukko maalaisliiton miehiä ja naisia. (sl)
(b)
kissannaukujaisia muistuttavia glissandoja (L) | Nuoriso – – kurkki vanhempien suviyön valvojaisia – –. (l)
(c)
tupaantuliaiset, virkaanastujaiset (PS), työhönpalajaiskahvit (E)

Toinen jAinen- ~ iAinen-johdosten merkitysryhmä ovat lahjan tai palkkion nimitykset (d), esim. myötäjäiset, tukiainen, tuliainen.

(d)
– – ikään kuin kaupantekijäisinä venäläisten rajavartioasema saa nyt myös osansa sähkövirrasta. (L) | Sovinnonhierojaiseksi hän lähettää Hannalle suklaarasian – –. (k)

Muotoja alkajaisiksi ja lähtiäisiksi ~ läksiäisiksi käytetään myös ajan ilmauksina (’aluksi, lopuksi’): Jussi Vares ilmestyi Teikarin oven taakse iltapäivän alkajaisiksi (k); Kuvittele mitä se sanoi lähtiäisiksi (k).

Huom. On myös iAinen-johtimisia yksilön, yleensä eläimen, nimityksiä, joilla on verbi- tai muu kanta, esim. mönkiäinen, pistiäinen, kusiainen, nilviäinen (» § 197).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot