Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muut possessiivijohdokset > § 284 Pienempiä kuuluvuutta ilmaisevien johdosten tyyppejä

§ 284 Pienempiä kuuluvuutta ilmaisevien johdosten tyyppejä

Possessiiviset adjektiivijohdokset ilmaisevat johdoksen kantasanan tarkoitteen kuuluvuutta adjektiivin luonnehtiman substantiivin tai NP:n tarkoitteeseen tai sen yhteyteen. Possessiivisia adjektiivijohdostyyppejä ovat edellä käsiteltyjen (i)nen- ja llinen-johdosten lisäksi seuraavat:

 
‑isA: sopuisa, voittoisa (» § 285286)
‑(i)kAs: halukas, mutkikas, perinteikäs (» § 287, 289)

‑kkA: punakka, rivakka (» § 288289)

‑vA: henkevä, lihava (» § 290)

‑(el)iAs: antelias, kivulias (» § 291)

‑(i)lAs: suulas, työläs (» § 291)

Tyypillisimmin omistusta ilmaisevat näistä llinen-johdokset. Possessiiviadjektiivien merkitysvastakohtana toimivat karitiiviset tOn-johdokset (» § 292293), esim. halukashaluton, surullinensuruton.

Possessiivijohtimilla on keskinäistä työnjakoa, mutta samoistakin kantasanoista voidaan muodostaa eri morfologisten tyyppien johdoksia. Erijohtimiset variantit ovat useimmiten lähisynonyymeja. Erona voi olla myös tyylisävy.

 
aistillinen ~ aistikas, järjellinen ~ järkevä, kotoinen ~ kotoisa ~ kodikas, kärjekäs ~ kärkevä, leikillinen ~ leikkisä, meluinen ~ meluisa, surullinen ~ suruinen ~ suruisa, tuloksellinen ~ tuloksekas, turvallinen ~ turvaisa, valtaisa ~ valtava, voitollinen ~ voitokas ~ voittoisa | Selvä merkitysero: elollinen – eloisa, hengellinen – henkevä, nimellinen – nimekäs, osallinen – osakas, verinen – verevä

Huom. Possessiivisten adjektiivijohdosten merkitysvastineita ovat myös esim. moni- tai runsas-alkuiset ja pitoinen-, täyteinen- tai rikas-loppuiset yhdyssanat, esim. moni- ~ runsaslajinen, happipitoinen, tuskantäyteinen, happirikas, sisältörikas. Myös olla-verbin partisiippi laajennuksineen voi ilmaista saman kuin possessiiviadjektiivi, esim. kiveä ja terästä oleva monumentti (L) (vrt. kivinen, teräksinen); humalassa ollut ampuja (L) (vrt. humalainen).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot