Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > hakk-uu, korj-uu > § 235 Epäproduktiivinen UU-johdostyyppi

§ 235 Epäproduktiivinen UU-johdostyyppi

A- ja U-vartaloisen kantaverbin vaihtoehtoisuutta on myös Os-johdoksissa (» § 244 ryhmä a). Vaihtoehtoiset kantaverbit ovat synonyymisia sellaisissa tapauksissa kuin hairahdus (< hairahtua ~ hairahtaa) ja seisa(hd)us. Joissain tapauksissa Us-teonnimi vastaa semanttisesti pikemmin samakantaista UtU- tai (V)VntU-verbiä kuin morfologista kantaansa supistumaverbiä, esim. tulivuoren purkaus (vrt. purkautua), painonlisäys (vrt. lisääntyä).

Joillakin AA-vartaloisilla supistumaverbeillä on UU-johtiminen teonnimi. Tyyppi ei ole produktiivinen, ja siihen kuuluu parikymmentä sanakirjalekseemiä. Supistumavartalon AA-loppu korvautuu UU-johtimella, joka liittyy ää-loppuisiinkin vartaloihin takavokaalisena, esim. kerj-uu (< kerjää-).

 
‑AA- > haaskuu, hakkuu, kahluu, kaipuu, kehruu, keruu, korjuu, leikkuu, makuu, perkuu, riiuu, sahuu, seuruu, veisuu (PS), raivuu, tienuu (skt)
 
Kanasta sanottiin voitavan siirtää ihoa miekkailussa syntyvien haavojen paikkuuseen. (a) | Kolmas laulu Garufa kuvaa kapakasta paluun tunnelmaa. (l) | KHO:ta yritetään silloin tällöin pitää vain ajanpeluun ja jäynäämisen kenttänä. (l)

Leksikaalistuneita ovat esim. sanat takuu ja vastuu. Osa UU-johdoksista on sävyltään vanhahtavia, murteellisia tai muuten ei-neutraaleja. Monen käyttö on vakiintuneinta yhdyssanan määriteosana, esim. kahluuallas, virkkuukoukku. AA-supistumaverbien produktiivinen teonnimityyppi ovat Us-johdokset (» § 233), jollainen UU-teonnimen rinnalla yleensä esiintyykin, mutta ei aina synonyymisena.

Huom. UU-teonnimityyppi on lähtöisin itämurteista, joissa tyyppi onkin runsaskäyttöisempi kuin yleiskielessä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot