Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja > palkk-io, valt-imo, kohta-lo > § 204 iO-sanat

§ 204 iO-sanat

Johdin iO liittyy kantasanan (vahvaan) vokaalivartaloon. Johtimen edeltä jää pois vartalon lyhyt loppuvokaali (leht-iö, palkk-io) tai pitkä vokaaliaines (aih-io < aihee-, soik-io < soikea). iO-johdokset ovat kolmitavuisia. Niissä on paitsi paikkaa (» § 187) ja yksilöä (» § 197) tarkoittavia myös muunlaisia substantiiveja, niin substantiivi- kuin adjektiivikantaisiakin. Lisäksi johdostyyppiin kuuluu verbikantaisia sanoja (» § 248).

 
Substantiivikantaisia: jalkio, kaavio, kansio, ‑kulmio, kuvio, naamio, nimiö, osio, turmio, valtio | Adjektiivikantaisia: ehiö, kiintiö, selviö, tosio, vakio

Nämä sanat ovat paljolti oppitekoisia, ja merkityssuhde vaihtelee tapauksittain; yleensä kantasanan ja johdoksen tarkoitteiden välillä on kuuluvuussuhde. Numeraalikantaisia ovat mm. yksiö, neliö, kuutio, verbikorrelaatillisia esim. alkio, halkio, ilmiö, valio ja vartio. Jotkin iO-johdokset esiintyvät lähinnä vain yhdyssanan määriteosana: uusiopaperi, kosiomatka, yltiöpäinen. Kollektiivisanoja puolestaan ovat emiö, hetiö, kasvio, lehtiö ja yhtiö (» § 179). Uudismuodosteet ovat mahdollisia, esim. hymiö, pyöriö.

Huom. Nykykielen kannalta kantasanattomia ja korrelaatittomia kolmitavuisia iO-loppuisia sanoja ovat esim. avio, kallio, kavio, muumio, nuotio, raunio, röykkiö, tuokio, vaurio sekä adjektiivit autio ja mainio, kolmitavuisia iO-loppuisia paikannimiä esim. Kemiö, Kuopio, Köyliö, Paimio, Piikkiö ja Raisio. Myös iO-loppuisia monitavuisia vierassanoja on runsaasti, esim. depressio, evoluutio, funktio, kemikalio, kopio, portfolio ja visio.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot