Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Kieltohakuiset kvanttoripronominit > § 757 Kukaan, mikään, kumpikaan

§ 757 Kukaan, mikään, kumpikaan

Kieltohakuisiin kvanttoripronomineihin kukaan, mikään ja kumpikaan kuuluu liitepartikkeli ‑kAAn. Pronominit, samoin kuin liitepartikkelikin, esiintyvät samoissa yhteyksissä kuin muut kieltohakuiset ainekset. Kieltolauseessa pronomini ilmaisee, että joukko tai paljous, josta sanottu pitäisi paikkansa, on tyhjä (a). Esimerkkejä kieltohakuisen kvanttoripronominin muista esiintymisyhteykstä on ryhmässä (b); tarkemmin » § 16341643.

(a)
Kieltoverbi: Ja muutenkin, älä nyt kuljeskele sen kanssa missään. (k) | Hiljaisuus muuttuu piinalliseksi, kun kumpikaan ei sano mitään. (k) | Muu kieltoaines: Tuskin kukaan uskoisi häntä enää missään asiassa. (k) | Hän päätti olla sanomatta mitään. (k)
(b)
Kysymys: Tietääkö teistä kumpikaan, onko missään enää olemassa lelukorjaamoja? (k) | Kuin-rakenne: – Tää asia on isompi kuin mikään ystävyys. Isompi kuin kumpikaan meistä. (k) | Jos-lause: Lupasin auttaa kaikin tavoin, jos tutkimuksissa mitään apua metsähallinnon ihmisistä vain olisi. (k)

Kieltohakuinen pronomini saa kuvatunlaisen merkityksen olipa se yksikössä (mikään) tai monikossa (mitkään) (c). On kuitenkin myös monikkoa vaativia yhteyksiä (d).

(c)
Eivät mitkään asiat ole hyviä ja pahoja sinänsä, – –. (l) ~ Ei mikään asia ole hyvä tai paha sinänsä.
(d)
– – ”napakymppiä” on mahdoton löytää, jos mitkään toivomukset eivät sovi yhteen. (l)

Ihmisiin rajoittuva kukaan ja kahden suuruisiin joukkoihin rajoittuva kumpikaan ovat yksilökvanttoreita: ne ilmaisevat kiellon yhteydessä, että tarkoitetun joukon jäsenet eivät tule kyseeseen. Sen sijaan mikään voi koskea paitsi joukkoja (e) myös ainepaljouksia ja jaollisia abstraktioita (f). Tässä suhteessa mikään on siis kaikki-pronominin kielteinen vastine (» § 750).

(e)
Simo oli kertonut, ettei ollut juuri mitään somempaa näkyä kuin pullot kellarissa. (k) | Sivistynyt nainen ei missään tilanteessa esiinny noin. (k) | Minulla ei ole mitään tekemistä minkään kätkön kanssa. (k)
(f)
Hän juo kahvia, ei syö mitään. (k) | Ei ollut oikein mitään puhuttavaa. (k) | Ne vain puhuivat, vaikka eivät ymmärtäneet mistään mitään. (k) | Yritin lueskella lehtiä mutta en osannut keskittyä mihinkään. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot