Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Distributiiviset kvanttoripronominit jokainen, joka, (itse) kukin > § 754 Kukin ja itse kukin

§ 754 Kukin ja itse kukin

Pronominit kukin ja itse kukin ovat merkitykseltään ja kieliopilliselta käyttäytymiseltään lähellä jokainen-pronominia. Kukin-pronominia käytettäessä puhe on jo esillä olleen tai muuten määräisen joukon jäsenistä (a). Neutraalimpi jokainen mahdollistaa tunnetun joukon mutta ei edellytä sellaista (b).

(a)
Lentokoneiden suihkuturbiinimoottoreilla ei ole kiinteää peruskorjausjaksoa, – –. Jokaisella moottorilla on yksilöllinen ylläpito-ohjelmansa, – –. ¶ Lentokoneen tietokoneet rekisteröivät kustakin moottorista kaikki mitattavat parametrit ja tallentavat datan nauhoille, – –. (l)
(b)
Perheen poikkeava jäsen oli ylisosiaalinen koiramme. Sen häntä heilui kuin villiintynyt metronomi jokaiselle tulijalle. (k)

Pronomini itse kukin rajoittuu ihmistarkoitteisiin. Usein se antaa ymmärtää, että puhuja katsoo itse lukeutuvansa joukkoon.

(c)
– Se kurssi tekisi varmaan hyvää itse kullekin, Kati tuumasi. (k) | Mitä sitten mahdolliseen ydinvoiman lisärakentamiseen tulee, viimeisimpien kokemusten läntisestä naapurimaastamme Ruotsista tulisi antaa itse kullekin ajattelemisen aihetta. (a)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot