Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Persoonapronominit > Persoonapronominin viittauksen täsmentäminen > § 719 Pronomini appositiorakenteessa: me naiset

§ 719 Pronomini appositiorakenteessa: me naiset

Persoonapronominit muodostavat substantiivilausekkeiden kanssa kiinteitä appositiorakenteita (» § 1061). Jos tällainen rakenne on subjektina, verbi kongruoi persoonapronominin mukaan:

 
Te naiset pääsette kohta saunaan.
He kolme jäivät pois.
Minä Mikko Tapani Alatalo vakuutan, että…

Substantiivilauseke ilmaisee, kuka katsotaan pronominin tarkoitteeksi tai pronominin tarkoittaman joukon jäseneksi, ja on siis tehtävältään verrattavissa relatiivilauseeseen. Puheaktipronominiin voi appositiorakenteessa liittyä puhujan tai puhuteltavan nimi (a) tai kuvaileva NP, joka kertoo, minkätyyppisten vastaanottajien halutaan tulkitsevan itsensä puhutelluiksi (b).

(a)
– Sanoin [vihkiseremoniassa] ensiksi, että minä Mikko Tapani Alatalo jne. kunnes huomasin ottaa uusiksi: minä Seija Johanna jne. (l)
(b)
”Nöyrry vain, sinä alhainen asiakas, ja käy kiltisti kantamassa itse oma kaljasi. Niin tekevät täällä kaikki muutkin.” (l) | Hei sinä huumorintajuinen, fiksu ja pesänrakentamisvietin omaava, eläinrakas 20–26 v. aikuinen nainen! (L)

Appositiorakenteella voidaan ilmaista myös me- ja te-pronomineilla tarkoitettu joukko, esim. ikä- tai ammattiryhmä tai kansallisuus (c). Paikkaa tai hallintapiiriä tarkoittaviin muotoihin meillä, teillä, heillä voi vastaavasti liittyä demonstratiivinen proadverbi tai muu paikanilmaus (d). Joukon suuruus voidaan ilmaista numeraalilla (e).

(c)
Meillä suomalaisilla on iso yhteinen virtahepo olohuoneissamme, – –. (l) | – Minusta palkittu voi hyvin olla yksi meistä martoista, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja – –. (l)
(d)
Meillä täällä Tampereella on kaupunki hyvin osallistunut toimintaan antamalla kaksi vuoroa Messukylästä. (l) | Toiset juovat kuravettä janoonsa, mutta meillä Suomessa on varaa huuhdella vessatkin raikkaalla juomavedellä! (l)
(e)
Kaveri on päässyt ammattikouluun autosähköasentajan oppiin, ja Hannu uskoo, että heillä kahdella olisi yhteistä puhuttavaa ainakin autoista ja moottoreista. (l)

Appositiorakenne, johon kuuluu kvanttoripronomini kaikki tai jokainen, arvottava epiteetti tai puhuteltavan nimi (f), on sillä tavoin löyhempi, että jälkimmäinen voi olla pronominista erillään: Meillä on kaikilla yhteinen kuvitelma (» § 745).

(f)
Meillä kaikilla on yhteinen kuvitelma, että alkoholi on osa hyvää elämää. (a) | Tajusin silloin ettei Iina ollut semmoinen kuin minä kurja olin luullut. (k) | Sinä Inkku et ymmärrä maustamisesta mitään, nämä ovat aivan hyviä. (k)

Huom. Toisin kuin appositiorakenne, esim. me naiset, rakennetyyppi ne naiset on NP, jossa substantiivilla on pronominitarkenne. Siinä pronomini voi olla restriktiivinen eli rajata substantiivin tarkoittamasta alasta osajoukon: Ne naiset olivat nopeampia kuin nuo naiset, vrt. *Me naiset oltiin nopeampia kuin nuo naiset.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot