Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Lukumäärän kvanttoripronominit > Muutama, jokunen, joku > § 763 Pienehkö määrä, yksikkömuoto

§ 763 Pienehkö määrä, yksikkömuoto

Kvanttoripronominit muutama ja jokunen ilmaisevat yhtä suurempaa mutta pienehköä lukumäärää. Sanalla muutama on tämä merkitys sekä yksiköllisenä (a) että monikollisena (b). Monikkoa käytetään enimmäkseen nominatiivissa ja partitiivissa.

(a)
Vain muutama kalastaja ja luotsi asuu Saaressa vakituisesti vuoden ympäri. (k) | Ne oli peitetty vain muutamalla kuusenoksalla. (k)
(b)
Mukanani oli muutamia lähiseudun liikemiehiä. (k) | Hermanni ja Ragnar erottivat naisten keskustelusta muutamia sanoja ja kokonaisia lauseitakin. (k) | Ne muutamat joiden suonia verenhimo vielä pakotti, tekivät joitakin laimeita yrityksiä, – –. (k) | Suurin osa epäonnistui, muutamat jäivät elämään, mutta ei niistä ihmisiksi ollut, – –. (k)

Pronomini jokunen on lähes aina yksikössä ja harvoin muussa sijassa kuin nominatiivissa tai genetiivissä. Sen synonyymi on monissa yhteyksissä joku (» § 746, 747): jokusen ~ jonkun vuoden kuluttua.

(c)
Puolipilvistä, aamulla utuista ja iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. (l) | Toki joukkoon on mahdutettu myös jokunen ikivihreä ei-kurulainen tango. (l) | Jokunen vuosi sitten Kemi Oy fuusioitiin Metsä-Botniaan. (l)

Muutama ja jokunen ovat vähemmän adjektiivimaisia kuin usea ja harva, sillä ne eivät saa astemääritteitä. Ne esiintyvät yleisesti myös genetiivimuotoisessa totaaliobjektissa toisin kuin moni, usea ja harva:

(d)
Näin muutaman yksinäisen iltakulkijan. (k) | – Olin kyllä ottanut jokusen napsun. Alkoholilla oli osuutta. (k)

Huom. Sanan jokunen 387 esiintymästä Parole-korpuksessa on 350 yksikön nominatiivia ja 30 yksikön genetiiviä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot