Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Relatiivipronominit > Pronominin valinta: joka, kuka ja mikä > § 737 Itsenäisessä ja lauseeseen liittyvässä relatiivilauseessa

§ 737 Itsenäisessä ja lauseeseen liittyvässä relatiivilauseessa

Ihmiseen viittaavan itsenäisen eli korrelaatittoman relatiivilauseen (» § 11691171) pronominina on kuka (a) tai joka (b). Elotonta ja abstraktia entiteettiä tarkoittavissa tapauksissa pronomini on aina mikä (c).

(a)
Kenelle ei ole paljon annettu, siltä ei voi paljon vaatia. | no (.) kuka ei hyväksy tätä nin (.) kirjottakoon oman vastauksen. (p)
(b)
Joka on nähnyt Pekka Kontturin puuveistoksia – –, ei voi olla pitämättä niiden – – tyylistä. (l) | Joka ei vielä ole kyllästynyt kuka on lännen nopein ‑aiheeseen, voi nyt testata kuinka pitkälle sietää teeman huipennosta Leonea mukaillen. (l)
(c)
Ota minkä haluat. | Tämä tarina on luonnollisesti keksitty, koska suomalainen lehdistö kirjoittaa mitä lystää. (l)

Kun relatiivilause liittyy koko lauseeseen tai sen osaan, käytetään pääasiassa mikä-pronominia (d). Myös joka esiintyy (e), varsinkin ilmauksissa jonka jälkeen ~ seurauksena ~ vuoksi ~ tuloksena.

(d)
”Mitä Manu toivoi” ‑kisaamme tuli määräaikaan mennessä 64 arvausta, mitä voinee näin lyhyellä varoitusajalla pitää ihan kohtalaisena suorituksena. (l) | Lindholm pääsi mukaan Pariisin Salongin näyttelyihin 1869 ja 1870, mikä oli suuri kunnia – –. (l)
(e)
Sen [auton] kääntösäde on suuri, jonka vuoksi se on ahtaissa paikoissa työläs pyöriteltävä ja hankala pysäköitävä. (l) | Tieteen, taiteen, kulttuurin, talouden ja politiikan edustajat puhuivat Moskovassa yhteensä kahdeksalla eri foorumilla, jonka jälkeen ryhmien puheenjohtajat esittivät loppuraporttinsa Kremlissä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot