Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Lukumäärän kvanttoripronominit > § 762 Suhteellinen tai summittainen lukumäärä

§ 762 Suhteellinen tai summittainen lukumäärä

Lukumäärän kvanttoripronominit ilmaisevat suhteellista tai summittaista lukumäärää. Ne edellyttävät jaottomien entiteettien joukkoja eivätkä siis liity jaollisiin sanoihin. Pronominit ovat merkitykseltään monikollisia mutta useimmat muodoltaan sekä yksiköllisiä että monikollisia. Lukumäärän kvanttoripronomineja yhdistää muihin määränilmauksiin se, että ne esiintyvät kvanttorilauseessa (» § 902903): Meitä oli monta ~ useita ~ muutama. Muuten lukumääräkvanttorit esiintyvät pääasiassa substantiivin tarkenteina.

Lukumäärän kvanttoripronominit ovat pronominien rajatapauksia, sillä ne komparoituvat ja saavat adjektiiveille tyypillisiä määritteitä. Sanasta usea on sekä komparatiivi- että superlatiivijohdos, sanasta harva vain komparatiivijohdos (a). Pronomini moni ei komparoidu mutta saa muiden lukumäärän kvanttoripronominien tavoin vertailua ilmaisevan määritteen yhtä tai niin (b).

(a)
Poliisit kertoivat silminnäkijöiden arvioita olevan useampiakin. (k) | He muut olivat köyhempiä, useimmat opiskelijoita. (k) | Harva runoilija näet osaa esittää tekstiään ja vielä harvemmalla esiintymisen puoliammattilaisella – – on puoliakaan keskimääräisen rockartistin vetovoimasta ja intensiteetistä. (k)
(b)
Curt Lindström ei ole nähnyt niin monen pelaajan avoimesti itkevän kuin Suomen pukukopissa loppuottelun jälkeen. (l) | Tuskin missään ovat yhtä harvat voineet nöyryyttää jatkuvasti yhtä monia kuin Bulgakovin kirjassa ja neuvostoelämässä. (l)

Lukumäärän pronomineille ja adjektiiveille ovat yhteisiä astemääritteet (c) (» § 615616). Adjektiivimaista on sekin, että moni ja harva voivat määräisessä lausekkeessa toimia epärestriktiivisenä määritteenä: hänen harvat ilonsa ’hänen ilonsa, joita muuten on vähän’.

(c)
Näyttää siltä, että aika monella on ihan sama maku. (l) | Viron presidentti Lennart Meri on yksi niitä ilmeisen harvoja valtiomiehiä, jotka laativat puheensa itse. (l)

Huom. Vielä selvempiä adjektiiveja, joilla kuitenkin on lukumäärän merkitys, ovat lukuisa ja lukematon. Toisin kuin harva, moni ja usea, näiden sanojen yksikkömuodot eivät ilmaise lukumäärää vaan liittyvät määrää tarkoittaviin substantiiveihin ja kuvaavat määrän suuruutta: lukuisa ~ lukematon määrä ~ joukko. Lukumäärän kvanttoripronominit ilmaisevat tällöin joukkojen lukumäärää: muutama joukko ~ useat joukot.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot