Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Refleksiivi- ja resiprookkipronominit > Refleksiivipronomini > § 730 Refleksiivipronominin esiintymisrajoituksia

§ 730 Refleksiivipronominin esiintymisrajoituksia

Refleksiivipronomini ei esiinny subjektina, eikä sillä ole erillistä nominatiivimuotoa. Possessiivisuffiksin vuoksi muoto itseni, itsesi jne. edustaa sekä nominatiivia että genetiiviä (» § 95). Pronominia ei yleensä käytetä substantiivin genetiivimääritteenä, vaan omistajaa ilmaistaan refleksiivisellä possessiivisuffiksilla:

 
Refleksiivipronomini Refleksiivinen possessiivisuffiksi
Kuivasin itseni. Kuivasin jalkani (~ *itseni jalat).
Me pidämme itsestämme huolta. Me pidämme vaatteistamme huolta.

Refleksiivipronomini voi kuitenkin toimia verbikantaisen substantiivin objektigenetiivinä (a). Genetiivimuotoisena se liittyy myös adjektiiviin (b) ja adpositioon (c) ja toimii eräiden infiniittisten rakenteiden genetiivisubjektina (d).

(a)
Myymistä se on itsensäkin myyminen; oikeastaan se vasta myymistä onkin! (l) | Avovaimo luki kirjoja väkivallasta ja itsensä tutkimisesta, kävi kursseja ja selvitti asiaa. (l)
(b)
Ranska on osoittanut merkkejä halusta saada itsensä kaltaisille suurille EU:n jäsenmaille nykyistä enemmän äänivaltaa EU:n ministerineuvostossa. (l)
(c)
Eräs ilotyttö sanoi, ettei hänellä ole muuta vaihtoehtoa, koska hänen on elätettävä itsensä lisäksi vanhempansa – –. (l)
(d)
Työhön osallistuvan ei pidä antaa itsensä mennä liian syvälle ongelmien – – syihin. (l)

Refleksiivipronominilla on omanlaisensa asema predikatiivissa ja predikatiiviadverbiaalissa. Niissäkin se voi olla genetiivimääritteenä (e), mutta edussanana vain jos sitä määrittää oma-sana (f).

(e)
Bolgerin mukaan ”Ranska on itse itsensä pahin vihollinen”. (l) | Rantanen haluaa olla oman itsensä herra. (l)
(f)
Hän on taas oma itsensä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot