Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Demonstratiivipronominit > § 721 Proadverbit ja -adjektiivit: täällä, sellainen

§ 721 Proadverbit ja -adjektiivit: täällä, sellainen

Demonstratiivisilla proadverbeilla ja ‑adjektiiveilla (» asetelma 123) on samanlaiset deiktis-anaforiset ominaisuudet kuin demonstratiivipronomineilla (» § 722). Proadjektiivit sisältävät aineksen -lAinen ja -mOinen (» § 426). Proadverbit ovat lokatiivisia, esim. täällä, sinne (» § 726728), tavan adverbeja kuten näin, siten (puhutussa kielessä myös mm. tälleen, tällai) tai ajanilmauksia kuten tuolloin. Proadverbi on myös syytä ilmaiseva siksi. (Proadverbeista tekstissä » § 14331434.)

Asetelma 123: Demonstratiiviset proadverbit ja ‑adjektiivit
Proadverbi Lokatiivinen täällä tuolla siellä
  Tapa näin noin niin
    täten siten
  Aika tällöin tuolloin silloin
Proadjektiivi   tälla(i)nen t(u)olla(i)nen sella(i)nen
    tämmö(i)nen t(u)ommo(i)nen semmo(i)nen

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot