Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Kukakin, kukin ja mi(kä)kin kysymyslauseissa > § 755 Mitä ku(ka)kin syö

§ 755 Mitä ku(ka)kin syö

Kukin-pronominilla on erityinen tehtävä kysymyslauseissa (a), joissa se toimii kuten muutkin kuka- ja mikä-pronominivartaloista kin-liitteen avulla muodostetut pro-sanat kukakin, mikäkin, milloinkin jne. (b).

(a)
Mitähän siitä tulisi, jos kaikki kyselisivät toisiltaan, mitä makkaraa kukin syö? (l) | Kunnanhallituksen on ilmoitettava väestörekisterikeskukselle, missä kulloinkin on kunkin äänestysalueen äänestyspaikka. (a)
(b)
Jos sana on vanhentunut, leikillinen tai halventava, milloin se on mitäkin niistä? (k) | Työn tulokset ratkaisisivat sen, mitä kenellekin maksetaan palkkaa. (l)

Nämä ovat distributiivisia kvanttoripronomineja, joilla on interrogatiivipronomini vaikutusalassaan. Kysymyslauseen tulkintakin on distributiivinen: kin-liitteellisen kvanttoripronominin ajatellaan koskevan jokaista tarkasteltavaa entiteettiä vuorollaan, ja mahdollinen vastaus voi olla jokaisen kohdalla erilainen. Esimerkiksi lauseessa Milloin se on mitäkin niistä (b) avoin ajankohta voi olla erilainen sen mukaan, onko kyse vanhentuneisuudesta, leikillisyydestä vai halventavuudesta.

Päinvastoin kuin kukin, jokainen on kysymyspronominin vaikutusalassa. Lauseella Mitä kukin syö voi hakea joka yksilön kohdalta tietoa siitä, mitä hän syö, lauseella Mitä jokainen syö taas tietoa kaikkien syömästä ruuasta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot